SBP-logo-white

ETT STEG NÄRMARE ER GRÖNA OMSTÄLLNING

Vi tar kontakt med er och ser hur vi kan hjälpa er att nå era mål utifrån era unika förutsättningar och ambitioner.

Tack så mycket! Vi hör av oss inom kort.
Något verkar vara fel och ditt meddelande har inte skickats. Vänligen försök igen.
Frågor & svar

Vad är EU:s taxonomi och varför är det viktigt för svenska företag?

Krav på svenska fastigheter har höjts. Foto: Creative Commons.

EU:s taxonomi har varit en het fråga inom hållbara investeringar de senaste åren. Men vad innebär taxonomin i Sverige och hur påverkar det er som företag?

Ordet "hållbart" har de senaste decenniet blivit ett av världens mest nyttjade ord inom näringslivet. Däremot har det inte funnits någon måttstock kring vad som faktiskt bör benämnas som riktigt hållbart - förrän nu.

Den 1 januari 2022 trädde EUs taxonomi officiellt i kraft och syftet är att definiera vad som är hållbart samt vilka krav som ställs för att fastigheter ska uppnå en hållbar status. Kort sammanfattat är det ett klassificeringssystem som gör det lättare för beslutsfattare att identifiera gröna investeringar efter tydliga bestämmelser.

Men vad innebär det för svenska företag?

Nu erhåller bolag en bevisbörda för att kunna styrka ett påstående om att något är hållbart. Det ställer höga krav på såväl större som mindre bolag i de branscher som de tillhör (vilka branscher detta tillämpas hos kan du läsa i faktarutan till höger). Varje år ska bolag rapportera om hållbarhet inom verksamheten, bland annat hur stor andel av bolagets omsättning som går till hållbara ändamål enligt regelverkets riktlinjer.

Dessutom har riktlinjerna för hur byggnader ska klassificeras enligt taxonomin i Sverige fastställts. För att en byggnad ska tolkas som hållbar ska den tillhöra de 15 bästa procenten av det nationella beståndet uttryckt som primärtal. På så sätt kan investerare och fastighetsägare jämföra energiprestandan mellan olika byggnader.

Vill du läsa om hur fastighetsbranschen värderar taxonomin på nationell nivå kan du läsa vår nyhet om det här.

Vill ni göra en förfrågan till oss?

Kontakta oss

Vi ser fram emot att utreda hur er fastighet lämpar sig för grön energi.

Funderar ni som företag på att investera i solceller?

LADDA NER VÅR INVESTERINGSGUIDE

Tack för att du tar del av vårt material!

Vi hoppas att det skänker nytta till ert framtida affärsbeslut.
Oj! Något fel inträffade - vänligen försök igen vid ett annat tillfälle.

Fler frågor & svar om grön teknik

Tillbaka till frågor & svar