Våra tjänster
SBP sun icon

Våra erbjudanden
- PPA, SaaS & Investment  

Kraven på klimatpåverkan hos företag kommer bara bli högre inom svenskt näringsliv.

Ett av våra största uppdrag som bolag är att göra det enkelt för företag att investera i grön teknik och energi. Det gör vi bland annat genom ett anpassa erbjudandet till våra kunder. Vi vill hjälpa till att hitta vägar för att både accelerera och underlätta omställningen mot förnyelsebar energi till er verksamhet och fastigheter. Våra olika erbjudanden finns för att täcka upp flera behov efter era unika förutsättningar och nedan följer vad de olika valmöjligheterna innebär för er som kund.

Saas - Solar As A Service

För att göra ingången till egenproducerad el så smärtfri som möjligt erbjuder vi bland annat Solar as a Service, förkortat SaaS, vilket är ett samlingsnamn för olika finansiella lösningar. Gemensamheten ligger i att vi som leverantör tar hela investeringen samt driften på tekniken. Det innefattar solceller och solcellsparker, som ni kan läsa mer ingående om här.

Vi erbjuder Solar as a Service i två olika former - det hittar ni nedan under kategorierna "Co-operation" och "PPA".

Co-Operation - vi tar investeringen

arrow down white
arrow up

Vårt allra mest populära alternativ mixar det bästa av två världar mellan PPA och en klassisk investering.

Vi som leverantör står för hela investeringen och en komplett leveransprocess till ett fast etablerat löpande pris per månad. Dessutom tar vi ansvar för både de juridiska och fysiska aspekterna, oavsett hur anläggning skulle presentera över tid. Det här ger er en komplett trygghet som kund.
Vår modell bidrar till absolut högsta möjliga avkastning/IRR samtidigt som det ger en stark och positiv effekt på bolagsresultatet.

Vi som leverantör överlåter hela anläggningen till er efter avtalsperiodens slut. På det sättet har ni skapat ett framtida systemägande utan att ta en kapitalrisk idag, samtidigt som ni bidrar till ett ännu mer förnyelsebart Sverige. Då frigör ni dessutom kapital till annat i verksamheten.
Skulle ni vilja slutbetala den kvarstående avtalstiden och ta över systemägandet i förtid är vi finansiellt flexibla och tillmötesgående utan några dolda avgifter.

Ett samarbete i Co-operation innebär:

 • Äganderätt efter avtalstiden
 • Ingen investering
 • Garanterad produktion
 • Fullskalig tjänstelösning
 • Högst avkastning/IRR
 • Högre resultateffekt Å1-20 (Jämfört med ”PPA”)

PPA - Power Purchase Agreement

arrow uparrow down white

För att skänka trygghet till våra kunder erbjuder vi en anpassad PPA-lösning upp till 20 år samarbetstid.

Solceller för företag och annan grön teknik ska vara en långsiktig investering. Vårt PPA-erbjudande, kort för Power Purchase Agreement, är ett långsiktigt elhandelsavtal som bidrar till att skydda er som kund mot prissvängningar på marknaden. Det görs genom att erbjuda ett fast pris på solenergi från solcellsanläggningen som vi installerar åt er. Vi som leverantör står fullt ut för hela investeringen, tillstånd, bygglov, installationen samt drift och service under hela avtalsperioden.

Att sluta ett PPA-avtal innebär:

 • Ingen investering
 • Betala per kWh
 • Fullskalig tjänstelösning
 • Lägre kassapåverkan år 1-10 (Jämfört med ”Co-operation”)

Investment - Fokus på tillgången

arrow down white
arrow up

Detta är vår mest klassiska modell som bygger på ett traditionellt projektpris där vi som leverantör står för en nyckelfärdig leverans till er.

Vi inkluderar teknik, material, administration, projektledning och installation i ett helt fullständigt paket. Digitalt finns vi närvarande och följer systemet genom vårt SLA (Service Level Agreement) på distans.

I övrigt står ni som systemägare samt ansvariga för helheten och kontaktar oss vid behov.

Ett projekt i investment-form innebär:

 • Äganderättdirekt
 • Fokuserar på att äga tillgången/solcellsanläggningen direkt
 • Digital övervakning och service vid behov

Mer information

Kontakta oss för att veta mer

Vi hjälper er gärna få svar på era frågor om grön teknik och hur det bäst kan appliceras inom ramen av era önskemål och er verksamhet.

Kontakt