SBP-logo-white

ETT STEG NÄRMARE ER GRÖNA OMSTÄLLNING

Vi tar kontakt med er och ser hur vi kan hjälpa er att nå era mål utifrån era unika förutsättningar och ambitioner.

Tack så mycket! Vi hör av oss inom kort.
Något verkar vara fel och ditt meddelande har inte skickats. Vänligen försök igen.
Våra tjänster
SBP sun icon

Energilagring -Lagra el som ni själva producerar från er solcellsanläggning

Förvalta er förnybara el med energilagring

För att få ut det mesta av gröna elproduktion bör den med stor fördel lagras. På så sätt kan ni justera nyttjandet av lokal och förnyelsebar energi efter behovet i verksamheten och därmed göra en väderberoende energikälla som solceller ännu mer kostnadseffektiv. Svensk solenergi ska kunna nyttjas till fullo även kvälls- och nattetid. Ni kan läsa mer om solceller här.

I takt med att utvecklingen av solceller har ökat explosionsartat har även behovet av att lagra den el som produceras följt efter. Det är något som de senaste åren börjat väcka nyfikenhet hos flera företag i samband med att solceller kommer till tals. Därför vill vi på SBP redogöra varför lagring av solenergi är en vital faktor inom den pågående energirevolutionen.

EN GRÖN INVESTERING SKA VARA ENKEL

Det här kan ni förvänta er av en investering med hjälp av SBP

Ställ om till hållbar el

och säkra upp inför framtidens krav

Genom högkvalitativ teknik och service i toppklass hjälper vi er att bygga en anläggning som ska kunna producera el till ert företag under decennier framåt.

Följ energiomställningen

och få ett starkare PR-värde

En hållbar investering stärker marknadsföringen, höjer värdet på fastigheten och bidrar till såväl era som landets hållbarhetsmål. Att välja SBP som leverantör innebär en kvalitetsgaranti som säkerställer ovanstående motiveringar.

Vi sköter allt åt er

i en helhetsleverans med extra allt

Från förstudie och behovsanalys till projektledning och installation. Vi sköter allt i rollen som helhetsleverantör. Dessutom ser vi till att ta hand om eventuellt bygglov, långa garantitider och underhåll av er anläggning
Vill du veta mer? Prata med oss!

Vad är viktigt att tänka på kring energilagring?

Syftet av lagring för företag

arrow down white
arrow up

Batterilagring har som syfte att lagra den energi ni själva producerar, som till exempel från en solcellsanläggning. Eftersom en solcellsanläggning primärt producerar en tredjedel om dygnet i genomsnitt sett över året så kan lagring av el bidra till att samla produktionen och då fördela energin jämnt över varje arbetsdag.

På så sätt förvaltar ni förnybar energi så cirkulärt som möjligt och kan undvika köp av el för att täcka upp behovet under stunderna när produktionen från enbart solcellsanläggningen inte räcker till. Särskilt idag, då elpriset ligger på rekordnivåer och är extremt volatilt, är det särskilt lämpligt att få ut det mesta av er solcellsanläggning utan att komplettera mer än nödvändigt från det regionala elnätet.

I kommersiella fastigheter är energilagring särskilt lämpligt då det kapar effekttopparna. Det menas med att elen från solceller ligger i en jämnare kurva sett över en arbetsdag istället för att enbart vara effektiv under en solig förmiddag. Därmed kan ni arbeta grönt även när solen går i moln eller direkt när verksamheten startar igång på morgonen. Batteriagringen kan nämligen fördela energin smart genom att anpassa elförbrukningen efter vad, var och när energin nyttjas.

Ett annat syfte är en framtidssäkrad lösning för utbyggnationen av framtida elbilsladdning. Både företag och privatpersoner väljer i högre grad elbil idag och energilagringen gör att ström dras från lagrad el istället för att belasta verksamhetens elnät. Ni kan läsa mer om elbilsladdning genom att klicka här.

För industrier är det, bortsett från att energiförbrukningen optimeras efter verksamheten, även en oumbärlig lösning och billig försäkring. Skulle industriproduktionen drabbas av strömavbrott innebär det höga kostnader i minskad eller avstannad produktionskapacitet och därmed uteblivna intäkter. Med hjälp av energilagring kan den sedan tidigare lagrade strömmen energi agera som en back-up lösning tills produktionen är stabil och säker tills strömmen är igång igen. Flertalet företag har även installerat dieselgeneratorer och även här kan ett solcellssystem från SBP med lagring integreras för att göra kommande driftstopp ytterligare lite grönare.  

Förutsättningar för lagring av el hos er

arrow down white
arrow up

För att installera energilagring handlar det till stor del om lagringskapaciteten ni har behov av och hur elförbrukningen ser ut i verksamheten. En lagringsanläggnings fysiska storlek är på samma villkor.

Som måttstock skulle en solcellsanläggning med kapacitet om cirka 100 kW kräva energilagring av en storlek som motsvarar ett kylskåp. Pratar vi däremot en storlek på så mycket som 2 MWh kan det vara aktuellt att ha energilager i en extern containerlösning.

Sammanfattningsvis skulle de flesta företag och fastigheter ha gott om yta och konsumtionsmönster för att kunna lagra grön energi i den egna byggnaden.

Vill ni veta vad som gäller för just er fastighet kan ni kontakta oss och vi gör en uträkning åt er.

Val av lagringsmetod & miljöeffekter

arrow down white
arrow up

Det finns flera olika metoder att lagra förnybar energi med. Några populära lagringmetoder är följande:

  1. Lithium-jonbatterier
  2. Vätgas
  3. Svänghjulslagring

I folkmun pratas det främst om Lithium-jonbatterier som återfinns i många elbilar, men på senare tid har vätgas dykt upp mer intensivt i diskussionerna. Dessa två metoder är båda bra men de lämpar sig bättre i olika typer av verksamheter och förbrukningsmönster. Via vår behovsanalys och sedermera förstudie tar vi alltid fram den metod som lämpar sig bäst för er.

Att välja energilager som komplement till en solcellsanläggning är att tänka hållbarhet ett steg längre. Förutom att ta hand om och maximera elförbrukningen av egenproducerad el så har vi ett cirkulärt bolagstänk som innebär att många av våra lagringsenheter som är baserade på lithium-jonbatterier återanvänds från fordonsindustrin. Oavsett om lagringsmetoden är lithium-jonbatterier, vätgas eller svänghjulslagring har vi som leverantör en holistisk inköpssyn där vi synar hela processen ”cradle-to-cradle”.

Förutsättningar för lagring av el hos er

arrow down white
arrow up

För att installera lagringsmodul handlar det till stor del om lagringskapaciteten ni har behov av och hur elförbrukningen ser ut i verksamheten. En lagringsanläggnings fysiska storlek är på samma villkor.

Som måttstock skulle en solcellsanläggning med kapacitet om cirka 100 kW kräva energilagring av en storlek som motsvarar ett kylskåp. Pratar vi däremot en storlek på så mycket som 2 MWh kan det vara aktuellt att ha energilager i en extern containerlösning.

Sammanfattningsvis skulle de flesta företag och fastigheter ha gott om yta och konsumtionsmönster för att kunna lagra grön energi i den egna byggnaden.

Vill ni veta vad som gäller för just er fastighet kan ni kontakta oss och vi gör en uträkning åt er.

Mer information

Atrium Ljungberg Solceller
Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss för att veta mer