SBP-logo-white

ETT STEG NÄRMARE ER GRÖNA OMSTÄLLNING

Vi tar kontakt med er och ser hur vi kan hjälpa er att nå era mål utifrån era unika förutsättningar och ambitioner.

Tack så mycket! Vi hör av oss inom kort.
Något verkar vara fel och ditt meddelande har inte skickats. Vänligen försök igen.
Våra tjänster
SBP sun icon

Energilagring -Lagra el som ert företag själva producerar

Förvalta er förnybara el med energilagring

Med energilagring kan ert företag få ut det mesta av er egenproducerade solenergi och få möjlighet att optimera energin inom er fastighet. Vill ni dessutom uppnå högre avkastningsnivåer är energilagring en nyckelfaktor.
Ni kan justera nyttjandet av lokal och förnyelsebar energi efter behovet i verksamheten och därmed göra en väderberoende energikälla som solceller ännu mer kostnadseffektiv. Svensk solenergi ska kunna nyttjas till fullo även kvälls- och nattetid.

Dessutom är investeringar i batterilagring mycket ekonomiskt lukrativt tack vare frekvensregleringsmarknaden, vilken ni kan läsa mer om här. I kombination med solenergiinvestering skänker energilagring mycket goda affärsmöjligheter.

I takt med att utvecklingen av solceller har ökat explosionsartat har även behovet av att lagra den el som produceras följt efter. Det är något som de senaste åren börjat väcka nyfikenhet hos flera företag i samband med att solceller kommer till tals. Därför erbjuder SBP såväl leverans som tjänstelösning för lagring av solenergi då det är en avgörande del i den pågående energirevolutionen.

EN GRÖN INVESTERING SKA VARA ENKEL

Det här kan ni förvänta er av en investering med hjälp av SBP

Ställ om till hållbar el

och säkra upp inför framtidens krav

Genom högkvalitativ teknik och service i toppklass hjälper vi er att bygga en anläggning som ska kunna producera el till ert företag under decennier framåt.

Följ energiomställningen

och få ett starkare PR-värde

En hållbar investering stärker marknadsföringen, höjer värdet på fastigheten och bidrar till såväl era som landets hållbarhetsmål. Att välja SBP som leverantör innebär en kvalitetsgaranti som säkerställer ovanstående motiveringar.

Vi sköter allt åt er

i en helhetsleverans med extra allt

Från förstudie och behovsanalys till projektledning och installation. Vi sköter allt i rollen som helhetsleverantör. Dessutom ser vi till att ta hand om eventuellt bygglov, långa garantitider och underhåll av er anläggning
Vill du veta mer? Prata med oss!

Vad är viktigt att tänka på kring energilagring?

Syftet av lagrad el hos företag

arrow down white
arrow up

Batterilagring har som syfte att lagra el och i synnerhet er egenproducerade solel. Eftersom en solcellsanläggning primärt producerar en tredjedel om dygnet i genomsnitt sett över året så kan lagring av el bidra till att samla produktionen och då fördela energin jämnt över varje arbetsdag.

På så sätt förvaltar ni förnybar energi så cirkulärt som möjligt och kan undvika köp av el för att täcka upp behovet under stunderna när produktionen från enbart solcellsanläggningen inte räcker till. Särskilt idag, då elpriset ligger på rekordnivåer och är extremt volatilt, är det särskilt lämpligt att få ut det mesta av er solcellsanläggning utan att komplettera mer än nödvändigt från det regionala elnätet.

Dessutom bidrar energilagring till att stabilisera det svenska elnätet. Det kallas för frekvensreglering och genom att ställa ert energilager till förfogande skapas intäkter vilket har blivit en mycket attraktiv marknad idag.

Användningsområden för energilager

arrow down white
arrow up

Lagring av el kan nyttjas på flera olika sätt inom ert företag. Här redogör vi för de möjligheter som finns för er:

 • Kapa effekttoppar
  Genom att energi från lagringsenheten skjuts ut vid tidpunkter under dygnet då förbrukningen är som högst kapas effekttopparna i er fastighet.
 • Spotprisarbitrage
  Fastighetsägare som har elavtal med timpris att sälja den lagrade energin under dygnets dyraste tidpunkter. Samtidigt köps el för att komplettera den andelen kapacitet som inte redan fyllts av egen solenergi i lagringsenheten under dygnets billigaste stunder.
 • Frekvensreglering
  Er energilagringsenhet ställs till förfogande på energimarknaden. På så sätt genererar fastighetsägaren intäkter och samtidigt stöttar det svenska kraftnätet.
 • Styrning
  Med hjälp av vår proptechlösning Chargeflow kan ni styra er energi helt enligt fastighetens unika behov. Det kan exempelvis handla om att uppnå optimal samverkan mellan solenergi, laddinfrastruktur och energilager i fastigheten.

Förutsättningar för lagring av el hos er

arrow down white
arrow up

För att installera lagringsmodul handlar det till stor del om lagringskapaciteten ni har behov av och hur elförbrukningen ser ut i verksamheten. En lagringsanläggnings fysiska storlek är på samma villkor.

Som måttstock skulle en solcellsanläggning med kapacitet om cirka 100 kW kräva energilagring av en storlek som motsvarar ett kylskåp. Pratar vi däremot en storlek på så mycket som 2 MWh kan det vara aktuellt att ha energilager i en extern containerlösning.

Sammanfattningsvis skulle de flesta företag och fastigheter ha gott om yta och konsumtionsmönster för att kunna lagra grön energi i den egna byggnaden.

Vill ni veta vad som gäller för just er fastighet kan ni kontakta oss och vi gör en uträkning åt er.

Mer information

Atrium Ljungberg Solceller
Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss för att veta mer