Våra tjänster
SBP sun icon

Energilagring -Maximera avkastningen från solceller med batterilagring

Bidra till elnätet genom balanstjänster med batterilager

Energilagring har under de senaste åren blivit en attraktiv investering för svenska bolag. Den huvudsakliga orsaken till det är frekvensreglering och stödtjänster inom detta, som har förmåga att ställa ut lagrad el som en resurs till Svenska Kraftnät.

Dessa så kallade frekvensmarknader är avsedda för att kunna stabilisera det svenska elnätet med hjälp av effekt från batterilagring. Behovet av effekt för att bibehålla rätt frekvens i elnätet är stort och därför genererar deltagandet på dessa marknader även stora intäkter.

Vi på SBP hjälper företag med helhetsleverans av energilagringslösningar. Vi har paketering där vi fokuserar på högsta möjliga brandsäkerhet, driftsäkerhet och skalbarhet i kombination med olika affärsmöjligheter för att underlätta investeringen hos företag.

Skicka gärna en förfrågan till oss längre ner på sidan för att få veta mer om er egen potential.

EN GRÖN INVESTERING SKA VARA ENKEL

Det här kan ni förvänta er av en investering med hjälp av SBP

Ställ om till hållbar el

och säkra upp inför framtidens krav

Genom högkvalitativ teknik och service i toppklass hjälper vi er att bygga en anläggning som ska kunna producera el till ert företag under decennier framåt.

Följ energiomställningen

och få ett starkare PR-värde

En hållbar investering stärker marknadsföringen, höjer värdet på fastigheten och bidrar till såväl era som landets hållbarhetsmål. Att välja SBP som leverantör innebär en kvalitetsgaranti som säkerställer ovanstående motiveringar.

Vi sköter allt åt er

i en helhetsleverans med extra allt

Från förstudie och behovsanalys till projektledning, installation och mycket mer. Vi sköter allt i rollen som helhetsleverantör. Dessutom ser vi till att ta hand om eventuellt bygglov, långa garantitider och underhåll av er anläggning

Batterilagring - optimerad användning av el från solceller

Fler och fler företag har redan tagit steget mot att producera egen el genom att investera i solceller. Det är ett bra steg både för att snabbare nå miljömålen såväl inom företaget som nationellt, få en bättre ekonomi och högre marknadsföringsvärde gentemot kunder. Genom solceller får man ta del av den energin som solen skänker naturligt och går till stor del från att vara konsument till producent av el, något som gör att man som företag också blir mindre beroende av omvärlden.
Men för att vi i Sverige ska kunna fortsätta förvalta elen från solen behöver vi lagra den med energilager - och där hittar vi även nya intäktsmöjligheter.

Vi är ett företag med lång vana av att leverera grön teknik till fastighetsägare i hela Sverige. Det inkluderar batterilager och vår förmåga att leverera skräddarsydda helhetslösningar av batterilagring, antingen som fristående enheter eller som komplement till våra kunders solceller. Vår vana i rollen som helhetsleverantör inom energilagring B2B har skänkt oss erfarenheten och förmågan att leverera ett framtidssäkrat energilager med såväl hög prestanda som brandsäkerhet i fokus.

Låter detta intressant? Kontakta oss genom att fylla i formuläret längre ner här på sidan så återkopplar vi så snart som möjligt för ett första möte.

Lagring i energilager skänker el även utan egen produktion

Genom att välja att investera i solceller så tar ni som företag ett stort steg mot bättre ekonomiska förutsättningar. Kompletteras denna investering med batterilagring så blir den däremot ännu mer lukrativ utifrån dagens marknadsläge. Principen med att ha ett batterilager är att man hela tiden har tillgång till lagrad el och har möjlighet att tillföra elnätet med högre andel grön el. 

Däremot är det just frekvensreglering och dess stödtjänster till Svenska Kraftnät som skapar störst andel avkastning idag. Att lagra energi är inte beroende av solceller för att ladda, men fördelarna är att mikroproducenter av energi slipper ladda batteriet på köpt el och att det finns ett högre hållbarhetsvärde i att tillföra garanterat gröna effektresurser till elnätet.

Vi hjälper er att optimera en lösning utifrån era förutsättningar, behov och krav. Vi kan genom detta också säkerställa att just ert energilager anpassas efter fastighetens elförbrukning och på så sätt säkerställa god prestanda, vilket i sin tur skapar bättre ekonomisk avkastning.

Korta frågor & svar om energilagring

  • Krävs solceller för att ha batterilagring?

    Nej, solenergi behövs inte för att ladda batterierna. Däremot är det något vi rekommenderar av olika skäl. Bland annat för att slippa ladda batteriet med köpt energi och av marknadsföringsskäl, vilket i sin tur genererar affärer för ert företag, samt att ni lättare har möjlighet att nå era miljömål.
  • Hanterar ni handeln mot Svenska Kraftnät?

    Ja, när ni gör affär med oss så paketerar vi ihop allt i en helhetsleverans. Det inkluderar vår egenutvecklade plattform Chargeflow, vilket är mjukvaran som styr frekvenshandel och sköter utbetalningar. Utöver det är Chargeflow en energioptimeringsenhet för fastigheten, en komplett plattform för elbilsladdning och debitering, och mycket mer.
  • Kan jag handla med spotpris, kapa energitoppar i fastigheten eller annat med era lösningar?

    Självklart kan vi lösa det åt er. Däremot är frekvenshandeln betydligt mer lönsam idag och av affärsmässiga skäl väljer vi därför att fokusera våra affärsdialoger på det för att ni ska nå bästa möjliga avkastning.

Frekvensreglering - stötta elnätet och tjäna pengar

Sverige har energimässiga utmaningar. Den elektriska revolutionen är här och vårt svenska elnät - bestående av 58.400 mil ledning och som förvaltas av Svenska Kraftnät - utsätts för ett enormt tryck. Svenska Kraftnät har som uppgift att skapa balans mellan elproduktion och konsumtion, och detta kallas för frekvensreglering. 

Frekvensreglering innebär att en konstant elektrisk frekvens ska upprätthållas i elnätet under alla dygnets timmar, vilket är direkt avgörande för att skapa ett stabilt och självförsörjande elsystem. Problematiken i elnätet kan bland annat tydas i skillnaderna i elpriset mellan norr och söder, som beror till stor del på brister i överföringen av el. Men det finns fler utmaningar än så och en av dessa är att frekvensen i elnätet alltid måste hållas till 50hz för att undvika strömavbrott, vilket kan härledas till bland annat överföringsproblematiken och den allt större andelen förnyelsebara eltillförseln i nätet. Det är där energilagring blir en avgörande resurs för landets fortsatta satsning på förnyelsebar el genom att kunna stötta elnätet med effektreserver. 

Det är just det som har gjort energilagring till en god investering. Summerat innebär det att batterilager hos ert företag ger er möjligheten vara med och stötta upp vårt svenska elnät, och samtidigt få väldigt bra betalt för det. Vår affärsmodell - Green-Tech-As-A Service - innebär att vi tar ansvaret att hantera frekvenshandeln mot Svenska Kraftnät samtidigt som att vi har driftansvar för er batterilagring. Om ni redan har, eller planerar för, en investering i solenergi och komplettera med ett stabilt energilager når ni snabbare break-even och kan på några få år börja räkna hem hela investeringen. 

Batterilager - jämnar ut variationerna

Den finns även andra fördelar med ett energilager. Ett av dem är att det hjälper till att skapa stabilitet i fastigheten. Under en dag då solen skiner lagras solenergi som sedan kan användas under en dag då det är molnigt eller mörkt ute. I ett land som Sverige - där vi å ena sidan har en lång vinter och å andra sidan en sommar med sol nästan dygnet runt - blir energilager ett sätt att jämna ut variationerna och på så sätt optimera användningen av solceller. Dessutom finns även ekonomi i att nyttja variationerna i spotpris genom att köpa el när det är billigt och sälja när det är dyrt.

Sverige har fina förutsättningar för solenergi och vi har - utslaget på hela året - nästintill lika många soltimmar som Tyskland. I Tyskland finns emellertid betydligt fler solcellsanläggningar. Genom att vi numera kan lagra energi och investera i den etablerade tekniken i dagens batterilagring kan vi förvalta el från solceller och på så sätt ta nästa steg i energirevolutionen. Vi hjälper gärna ert företag att ta steget in i framtiden. 

Goda referenser från tidigare kunder av energilagring

Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar? Vi har lång vana av att hjälpa företag med att skapa kompletta anläggningar för solenergi - anpassade efter de unika behov, krav och förutsättningar som finns. Vår vana och erfarenhet har också gjort att vi skaffat oss många nöjda kunder och referenser. Dessa kan du läsa mer om på hemsidan under Nyheter eller Referenser, där vi uppdaterar material löpande. Dessutom baserar vi beräkningarna i affärsdialoger på just dessa erfarenheter.

Hur pass väl fungerar energilagring, hur mycket pengar sparar man - och hur pass god effekt och avkastning skänker energilagring till ägare av anläggningar för solceller? Du har säkerligen en massa frågor och genom att ta ett första möte hos oss har vi möjlighet att visa upp siffror som baseras på exempel från verkligheten med hjälp av våra erfarenheter.

Vi är med dig hela vägen från start till mål

Att investera i energilagring är något som vi kommer att se mer av i framtiden. Vi står inför en stor förändring och vi befinner oss i lindan av en energirevolution där fossila bränslen kommer fasas ut. Redan nu ser man att många tar steget - och redan nu finns det stora vinster i att göra så. 

Vi är ett företag som har kapacitet att skräddarsy lösningar för våra kunders unika behov och utifrån de förutsättningar som finns. Vårt mål är att skapa en optimal lösning för varje unik kund. Det innebär också att vi är med på hela resan. Från planering och projektering, vidare till installation och med att långt i framtiden kunna bidra till att löpande tillhandahålla energi från ert energilager till Svenska Kraftnät. 

Tillsammans tar vi steget mot framtiden, mot bättre ekonomiska förutsättningar och mot en grönare värld! 

Kontakta oss för att ta reda på er potential