Våra Tjänster

Tjänsteutbud

Vi följer ständigt den snabba utvecklingen som sker inom Greentech. Genom marknadsledande producenter inom olika teknik- och tjänsteområden kan vi erbjuda den allra senaste gröna tekniken.

Det här kan vi erbjuda er

Idag är dessa några av de teknikområden vi jobbar med i våra helhetsleveranser och där vi även erbjuder konsultation.
Men den ständiga förnyelsen i vår marknad gör att vi löpande uppdaterar utbudet.

Vill ni veta mer om det vi erbjuder eller något annat område inom grön teknik?

Kontakta oss

Vår kundprocess

Läs mer om hur det är att jobba med oss i tre övergripande steg.

Förstudie & Analys

Vi analyserar er verksamhet och fastighet baserat på era unika behov, från träffsäkra kalkyler både gällande energi och ekonomi, till att rekommendera den bästa tekniska lösningen för just era behov.

Vi ger er ett komplett beslutsunderlag och tar fram ett helhetsåttagande från bygglov, logistik, systemkonfiguration, anläggningskonstruktion i 3D till faktiskt implementation och projektledning.

Alltid med hänsyn till flertalet viktade faktorer i valet avlösning från kvalitet, garantivillkor, hållbarhet, effektivitet till pris och bankability hos producenten.

Projekt & Installation

Vi sköter sedan hela processen från projektering, implementering och driftsättning med hjälp av våra projektledare och behöriga tekniker. Under arbetet säkerställer vi att allt går enligt plan, med allt från logistik, arbetsmiljö, checklistor, och egen kontroller inför en komplett driftsstart.

Alla våra processer är byggda utifrån ett ständig lärande och vi bygger vår projektstruktur digitalt med tydlig GANT-struktur och logiska "dependencies" för att säkerhetsställa att allt görs i korrekt ordning.

Kanske är ni också en av våra kunder som vill följa projektstatusen digitalt i realtid via distans? 

Service & Uppföljning

Efter installationen kan ni känna er trygga med vår digitala övervakning samt fysiska hantering på plats vid behov. Ni får tillgång till vårt uppföljningsverktyg där ni både i realtid och historiskt kan följa er investerings prestanda och prestation. Via er närmsta kundansvarig får ni även löpande "Market updates" där vi hjälper er navigera genom havet av grön teknik även i framtiden inom en rad olika områden.

Hoppas ni ser värdet av vår helhetsprocess med oss som leverantör och er dedikerade kontaktperson.


Projektprocessen är vårt kundlöfte till er.

Vi hoppas att vi får förmånen att bli er långsiktiga leverantör inom greentech genom en helhetsleverans av solcellsanläggningar, solcellsparker, energilagring, laddtjänster till elbilar, konsultation eller framtida grön teknik.

Vårt löfte är att vår leveransprocess alltid utgår från våra värderingar med er i fokus:  

Förnybarhet
Att vi som närmsta kontakt, leverantör och projektledare ständigt letar efter sätt att förbättra och förnya.

Omtanke
Utgångpunkten ska alltid vara med omtanke för era önskemål, krav, verksamhet och installationstekniska förutsättningar.

Kvalitet 
Den bästa investeringen har den bästa avkastning över tid, därför paketerar vi alltid er teknik utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Affärsvärde
Vår roll är att skapa affärsvärde för er, både genom teknikval, tid och långsiktighet i alla rekommendationer.