Om oss

Varför vi finns

Vi vill göra det enkelt för företag att genomföra gröna investeringar inom flertalet teknikområden.
Vi vill skapa värde åt er genom tidsbesparing, affärsmässiga underlag och en långsiktig approach både utifrån teknik och ekonomi.

Vilka vi är

Här kan ni läsa mer om lediga jobb hos oss, hur det är att jobba hos oss, och mer ingående om vårt samhällsansvar kring miljö- och hållbarhet.

Kontakta oss
Förnybarhet - Omtanke - Kvalitet - Affärsmässighet
Det är värdeorden som genomsyrar hela vår verksamhet, både på kontoret och i våra kundlöften. Vi vill att det ska efterlevas i alla omständigheter och för att lyckas med det vill vi integrera det i våra bolagsstadgar.

En del i detta är att fördela våra bolagsvinster till det som betyder mest för oss.
10% går till...

Välgörenhet

Vi finns till för att vi har ett brinnande engagemang och vill med krafttag göra skillnad i miljöfrågan. För oss ska det vara enkelt för företag att göra klimatsmarta och hållbara affärer genom en tydlig affärsprocess.

Vi vill att miljö- och hållbarhetsinvesteringar ska vara en smärtfri process och vi är här för att hjälpa er navigera blandde rätta valen i en uppsjö av tekniska val globalt. Vår affärsidé är att erbjuda organisationer ett helhetskoncept av klimatsmarta produkter och tjänster, samtidigt som vi sponsrar globala hållbarhetsprojekt genom att donera tio procent av vår årliga bolagsvinst. På så sätt kan vi göra skillnad både genom era gröna beslut och genom våra egna prestationer.
Och ytterligare 10% går till...

Våra anställda

Det är våra anställda som gör den stora skillnaden varje dag för att leverera det vi lovar våra kunder och som representerar allt vi som bolag står för. Därför är det viktigaste för oss att alla på kontoret mår bra i både sin yrkesroll såväl som privat. Hållbarhet för oss är inte bara grön teknik, utan också välbefinnande, trygghet och glädje i vardagen och livet i stort.

Våra anställda är hjärtat och själen i vår organisation. Därför vill vi dela med oss av de framgångar vi når som bolag med våra egna: de som gör allt det här möjligt. På så sätt kan vi ständigt bibehålla en stark identitet och sträva efter en vilja att ständigt förbättras inifrån, för att i slutändan kunna återspegla det mot er som kunder. På det här sättet känner vi att vi lever vårt existensberättigande mellan miljö, affärsmässighet och att ge tillbaka både till kunder och oss själva.

Vi vill göra skillnad - tillsammans med er

I vår bolagsordningar har vi fastställt att 10 % av vår årliga vinst ska gå till välgörenhet och ytterligare 10% till vår personal. Det motiverar oss till att göra det bästa vi kan varje dag - att kunna göra en riktig skillnad.

01

10% till välgörenhet

Idag går 10% av vår vinst till välgörenhetsorganisationer som är agerar inom miljö- och hållbarhet. Senaste åren har vårt bidrag gått till WWF och Naturskyddsföreningen. Det är ett ansvarstagande som vi ser som grundpelaren i vår verksamhet.

02

Fri teknik till energiprojekt

I nästa fas vill vi skapa en bra miljö- och ekonomisk nytta genom att skänka vidare årliga belopp till välbehövliga miljöprojekt via våra inköpskanaler. Exempelvis moduler till en solenergipark nånstans i världen som gynnar det lokala samhället.

03

Pro-bono projekt i egen regi

Därefter vill vi gärna i fullskalig egen regi driva ett eget pro-bono projekt på en globalt lämplig plats där det ger mest nytta.
Vi vill stå för projektering, projektledning, grön teknik, komplett installation och full framtida support.

04

Egen avdelning

Slutligen vill vi skapa en egen avdelning med fulltidsanställda som uteslutande arbetar pro-bono. Avdelningen ska fokusera på välbehövliga områden för förnyelsebar energi i världen. Där vi initierar idén, genomförandet och implementationen.

Med er hjälp kan vi tillsammans uppnå olika steg för att ge vidare till välgörenhet. Vi drömmer om att kunna starta upp projekt pro bono inom grön energi i noga utvalda utvecklingsländer. Målet med projektet är att vi ska bidra till att lokalt kunna hjälpa områden till att på sikt kunna bli självförsörjande på el i stor utsträckning.

Genom att bli vår affärspartner så blir ni automatiskt en del av vårt engagemang och bidrar till att vår vision en dag ska kunna bli verklighet. Ni tar alltså både ett steg mot att bli självförsörjande och bidrar samtidigt till att andra delar av världen får det ännu lite mer hållbart.

Vi ser fram emot att tillsammans göra Sverige och omvärlden lite grönare!