Frågor & svar

Kan SBP hjälpa till med finansiering av solceller?

Lyckligtvis har SBP lösningar på hur ni som företag kan finansiera solenergi - utan att ni behöver lägga in kapital själva.

Näringslivet har tagit ett stort samhällsansvar i energifrågan, men att lyckas finansiera en solcellsanläggning kan många gånger vara en fördröjande faktor mot den gröna omställningen. För att anpassa oss till marknaden, förutsättningar och hållbara ambitioner hos svenska företag så har vi skapat paketeringar som vi valt att kalla SaaS, eller Solar as a Service. Detta då vi vill underlätta för ert bolag att lyckas realisera era hållbara investeringar och integrera grön energi i er verksamhet.

I våra erbjudanden rymmer olika avtalsformer som skapar valmöjlighet och bättre förutsättningar för att genomföra investeringar. Dessutom har vi unika mjukvarulösningar som skapar mervärde för hela er hållbara satsning och ger er möjlighet att på sikt utöka ert bestånd med elbilsladdning, som redan nu växt till att bli en grundförutsättning, och energilagring.

Förutom en traditionell investering med projektpris erbjuder vi även PPA-avtal och Co-operation, där båda bland annat innefattar att vi står för investeringen. På så sätt hoppas vi skapa större förutsättningar för flera typer av bolag att lyckas ta klivet mot en första, eller utökad, hållbar investering.

Ni kan läsa mer ingående om våra erbjudanden här.

Har ni fler frågor?

Ta gärna kontakt med oss eller någon av våra kollegor för svar på hur er verksamhet kan gynnas, baserat på era unika förutsättningar.

Funderar ni som företag på att investera i solceller?

LADDA NER VÅR INVESTERINGSGUIDE

Tack för att du tar del av vårt material!

Vi hoppas att det skänker nytta till ert framtida affärsbeslut.
Oj! Något fel inträffade - vänligen försök igen vid ett annat tillfälle.

Fler frågor & svar om grön teknik

Tillbaka till frågor & svar