Referenser

Några referenser

Några exempel på leveranser inom solenergi som utförts med största omtanke, kvalitet och uppföljning. Alltid med hänsyn till de unika förutsättningarna både från beställare och objekt.

Några av våra kunder

Fler projekt från Nyheter

Låt era fastigheter följa med i energirevolutionen

I ett allt mer hållbart Sverige ställs högre krav på företag att gå med, eller förbättra sig, i den gröna omställningen. Fler och fler företag ställer dessutom krav på sina entreprenörer, leverantörer, samarbetspartner eller hyresvärdar om mer hållbara fastigheter och verksamheter - och det är därför vi finns.

Syftet hos SBP är att göra det enkelt för företag att göra gröna investeringar till högsta kvalitet efter de unika förutsättningarna som råder på varje enskild fastighet och verksamhet. Dessutom vill vi ge ett investeringsvärde till våra kunder genom att arbeta ur ett helhetsperspektiv - från förstudie och projektledning till teknik och installation. Sammanfattningsvis: en komplett leverans.

Vi sköter övervakning och underhåll av er gröna teknik för att ni ska kunna nyttja er hållbara energi helt bekymmersfritt under lång tid framöver. Det ska vara enkelt att följa den gröna omställningen.

Kontakta gärna oss för att veta mer om er gröna potential!