Referenser

Några referenser

Några exempel på leveranser inom solenergi som utförts med största omtanke, kvalitet och uppföljning. Alltid med hänsyn till de unika förutsättningarna både från beställare och objekt.
 Stockholms största solcellsområde
Några REFERENSER

Stockholms största solcellsområde

I Atrium Ljungbergs ambition att skapa levande och hållbara stadsmiljöer har grön energi en självklar plats. Vi har bidragit med att skapa möjligheten för dem att producera mer än 1 000 000 kWh och det varje år

TIll Projektet
Nyproduktion med ny energiproduktion
Några REFERENSER

Nyproduktion med ny energiproduktion

Att leverera en nyckelfärdig helhet till nyproduktioner kräver utöver branschkunskap och processer även ett starkt sinne för samordning, kommunikation och dokumentation. Läs mer om några av våra solenergiprojekt tillsammans med NCC.

TIll Projektet
Stena fastigheters största solcellsanläggning
Några REFERENSER

Stena fastigheters största solcellsanläggning

I samarbete med Stena Fastigheter har vi på SBP levererat ett helhetskoncept för en solcellsinstallation i Bredäng i Stockholm.

TIll Projektet
Komplexitet på hög höjd
Några REFERENSER

Komplexitet på hög höjd

SBP skötte helheten till Nyfosas huvudkontor och deras solcellsanläggning. Från lyft av teknik med helikopter, till speciellt tillverkat/installerat montagesystem till övrig solenergiteknik i en komplett helhetsleverans.

TIll Projektet

Låt era fastigheter följa med i den hållbara utvecklingen

I ett allt mer hållbart Sverige ställs högre krav på företag att gå med, eller förbättra sig, i den gröna omställningen. Fler och fler företag ställer dessutom krav på sina entreprenörer, leverantörer, samarbetspartner eller hyresvärdar om mer hållbara fastigheter - och det är därför vi finns.

Syftet hos SBP är att göra det enkelt för företag att göra gröna investeringar till högsta kvalitet efter de unika förutsättningarna som råder på varje enskild fastighet. Dessutom vill vi ge ett investeringsvärde till våra kunder genom att arbeta ur ett helhetsperspektiv - från förstudie till slutförd produkt.

Vi sköter övervakning och underhåll av er gröna teknik för att ni ska kunna nyttja er hållbara energi helt bekymmersfritt under lång tid framöver. Det ska vara enkelt att följa den gröna omställningen.

Kontakta gärna oss för att veta mer om er gröna potential!