Nyheter

Fastighetsbranschen överens: så ska EU:s taxonomi värderas

December 20, 2021
Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Branschorganisationen Fastighetsägarna har räknat ut ett gränsvärde för hållbara byggnader. Det är för att se hur man ska bedöma energiprestandan enligt EU.s gröna taxonomi.

Nu är fastighetsbranschen överens i en långdragen fråga om hur energiprestandan ska räknas ut enligt EU:s taxonomi. Med hjälp av en konsult har branschorganisationen Fastighetsägarna gjort uträkningar baserat på aktuella energideklarationer och på så sätt tagit fram ett gränsvärde.

Byggnader som klassas som hållbara i taxonomin ska tillhöra de 15 bästa procenten av det nationella beståndet uttryckt som primärenergital. Det skriver Fastighetsnytt, som i sin tur hänvisar till en artikel i Aktuell Hållbarhet.

Ska uppmuntra till gröna investeringar

– Nu kan investerare och fastighetsägare jämföra energiprestanda hos byggnader. Om byggnaderna tillhör topp 15 så kan de finansieras med grön finansiering enligt EU-taxonomin, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, enligt Fastighetsnytt.

Taxonomin är en del av EU:s satsning kring gröna investeringar och en viktig del i abmitionen att uppnå unionens klimatmål. Det ska uppmuntra bolag att satsa på hållbarhet enligt vissa kriterier och skapa gemensamma definitioner om vad som är hållbart.

Läs mer om taxonomin här.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter