Nyheter

Fastighetsbranschen överens: så ska EU:s taxonomi värderas

May 13, 2022
Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Branschorganisationen Fastighetsägarna har räknat ut ett gränsvärde för hållbara byggnader. Det är för att se hur man ska bedöma energiprestandan enligt EU.s gröna taxonomi.

Den 1 januari 2022 trädde EUs taxonomi officiellt i kraft och syftet är att definiera vad som är hållbart samt vilka krav som ställs för att fastigheter ska uppnå en hållbar status. Kort sammanfattat är det ett klassificeringssystem som gör det lättare för beslutsfattare att identifiera gröna investeringar efter tydliga bestämmelser.

Nu är den svenska fastighetsbranschen överens i en långdragen fråga om hur energiprestandan ska räknas ut enligt EU:s taxonomi. Med hjälp av en konsult har branschorganisationen Fastighetsägarna gjort uträkningar baserat på aktuella energideklarationer och på så sätt tagit fram ett gränsvärde.

Byggnader som klassas som hållbara i taxonomin ska tillhöra de 15 bästa procenten av det nationella beståndet uttryckt som primärenergital. Det konstateras i en artikel i Aktuell Hållbarhet. Det innebär nu att investerare och fastighetsägare kan jämföra energiprestandan och få tydliga direktiv i hur svenska fastigheter kan värderas ur ett hållbart perspektiv.

Ska uppmuntra till gröna investeringar

– Nu kan investerare och fastighetsägare jämföra energiprestanda hos byggnader. Om byggnaderna tillhör topp 15 så kan de finansieras med grön finansiering enligt EU-taxonomin, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, enligt Fastighetsnytt.

Taxonomin är en del av EU:s satsning kring gröna investeringar och en viktig del i ambitionen att uppnå unionens klimatmål. Det ska uppmuntra bolag att satsa på hållbarhet enligt vissa kriterier och skapa gemensamma definitioner om vad som är hållbart.

Läs mer om vår egen förklaring av taxonomin utifrån SBP:s verksamhetsramar här.

Nyfiken på förutsättningarna för solceller på er egen fastighet? Det kan du få reda på här!

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter