SBP-logo-white

ETT STEG NÄRMARE ER GRÖNA OMSTÄLLNING

Vi tar kontakt med er och ser hur vi kan hjälpa er att nå era mål utifrån era unika förutsättningar och ambitioner.

Tack så mycket! Vi hör av oss inom kort.
Något verkar vara fel och ditt meddelande har inte skickats. Vänligen försök igen.
Våra tjänster
SBP sun icon

Solenergi till företag -Vi hjälper er att bedriva
verksamhet med solceller

De senaste åren har allt fler företag satsat på solenergi till sina fastigheter.

Att bedriva en hållbar verksamhet har de senaste åren växt fram till en grundförutsättning inom svenskt näringsliv och därför ställer allt fler företag högre hållbarhetskrav på entreprenörer, samarbetspartners och sina leverantörskedjor.

Idag har den tekniska utvecklingen inom grön energi kommit långt och kan implementeras med hög effektivitet i företagsvärlden. Men det kan krävas både stora investeringar och noggrann planering. Det är därför SBP finns – med trygghet och omtanke vill vi underlätta för er att lyckas med er gröna omställning och se till att ni frigör tid till att utveckla kärnverksamheten i symbios med era hållbarhetsmål.

Solceller på er fastighet ger god effekt

Förnybar el är en investering i jorden, oss människor och framtida generationer. Men i och med dagens nya nivåer i elpriser är det också ekonomiskt gynnsamt för företag att producera egen solenergi. En solcellsanläggning i Sverige producerar generellt mellan 800-1050 kWh per installerad kilowatt solpaneler, vilket resulterar i en bra affär både för miljön och bolagets resultaträkning. Dessutom ökar värdet på fastigheten och riskerna som medföljer ett volatilt elpris minskar markant.

Det är många faktorer som påverkar både beslutsunderlaget och den rätta dimensioneringen av en solenergianläggning till er verksamhet. Nedan listas några av huvudfaktorerna som påverkar produktionen från er fastighet.

EN GRÖN INVESTERING SKA VARA ENKEL

Det här kan ni förvänta er av en investering med hjälp av SBP

Ställ om till hållbar el

och säkra upp inför framtidens krav

Genom högkvalitativ teknik och service i toppklass hjälper vi er att bygga en anläggning som ska kunna producera el till ert företag under decennier framåt.

Följ energiomställningen

och få ett starkare PR-värde

En hållbar investering stärker marknadsföringen, höjer värdet på fastigheten och bidrar till såväl era som landets hållbarhetsmål. Att välja SBP som leverantör innebär en kvalitetsgaranti som säkerställer ovanstående motiveringar.

Vi sköter allt åt er

i en helhetsleverans med extra allt

Från förstudie och behovsanalys till projektledning och installation. Vi sköter allt i rollen som helhetsleverantör. Dessutom ser vi till att ta hand om eventuellt bygglov, långa garantitider och underhåll av er anläggning
Vill du veta mer? Prata med oss!

Vad är viktigt att tänka på kring solcellsanläggningar?

Området där fastigheten är belägen

arrow down white
arrow up

Det är inte bara den generella solinstrålningen och dess infallsvinkel som påverkar produktionen på er ort, utan det handlar även om lokala väderförhållanden. Som exempel har Stockholmsregionen generellt fler soltimmar än Dalarna, trots att de båda områden i grunden har liknande basinstrålning. Dessutom skiljer antalet soltimmar inte mycket från bland annat solcellstäta Tyskland.

När solenergianläggningen dimensioneras bör hänsyn alltid tas till fastighetens omgivning. Det gäller bland annat skuggbilden från ventilationen på taket, hur närliggande fastigheter är belägna eller hur skuggningen från träd rör sig över området av den tilltänkta produktionen. Vidare så behövs hänsyn tas till systemets alla olika väderstreck och dess lutning gentemot solens bana lokalt över året.

SÄKERHET I TEKNIKVAL OCH INSTALLATION

arrow down white
arrow up

Vi på SBP tar stor hänsyn till säkerhet och utgår bland annat från följande i både teknikval och installation av solenergi för företag:

  1. Kvalitativ teknik med hög säkerhetsfunktionalitet
  2. En säker arbetsmiljö och installationsprocess
  3. framtidssäkrade teknikval med långa garantitider
  4. Produktions- och lönsamhetsoptimering utifrån era avkastningskrav

Att integrera solenergiproduktion i er verksamhet och fastighet innebär ett stort ansvar utifrån ett säkerhetsperspektiv. Flertalet internationella studier pekar på att bristen av kompetens inom både teknikval och installation medför bland annat en förhöjd brandrisk kring solenergi.

Ur dessa aspekter levererar vi kvalitativa och framtidssäkrade solcellsanläggningar som skänker trygghet i många decennier framöver.

DOKUMENTATION, GARANTI & SERVICE

arrow down white
arrow up

Det är era förutsättningar och funktionsönskemål som styr teknikvalet på solenergianläggningen i kombination med vår erfarenhet. Vi hjälper er hela vägen från förstudie till installerad anläggning. Dessutom kan det vara fördelaktigt att kunna förvalta egenproducerad el. Lösningen är energilagring och ni kan läsa mer om det här.

Vi arbetar enbart med kvalitativa och globala tillverkare inom solenergi. Dessutom kastar vi ett extra övervakande öga för att garantera att deras övriga hållbarhetsarbete följer våra värderingar och vår inköpspolicy.

Vi integrerar digital mätning över anläggningen, som både ni och vi kan ta del av för att ständigt optimera driften. Dessutom erbjuder vi att ta fram certifikat, garantier, ta hand om processerna ifall anläggningen kräver bygglov, och söka gröna bidrag, med mera.

Just garantitiden är något att ta i beaktning när ni väljer att uppföra solceller på taket. Faktumet att ni säkerställer drift över tid skänker trygghet till er som fastighetsägare, era hyresgäster eller framtida verksamheter.

Är ni kund hos oss genom vårt erbjudande ”Co-operation”, SaaS eller PPA så tar vi fullt ansvar för er anläggning under lång tid framöver och ni sparar tid för att helt kunna fokusera på er egen verksamhet. Vi har även andra erbjudanden som lämpar sig vid olika förutsättningar och gör det enkelt att anpassa affären efter era behov: läs mer ingående om våra erbjudanden här.

Digitala tjänster

arrow down white
arrow up

Besök gärna vår hemsida för Chargeflow, vår egenutvecklade proptech-lösning som som styr och mäter er egenproducerade solenergi. Genom denna helhetspaketering optimerar vi energiflöden i fastigheten vilket blir positivt för såväl elförbrukning som avkastningsnivåer.

Mer information

Atrium Ljungberg Solceller

Kontakta oss för att veta mer