Våra tjänster
SBP sun icon

Vi hjälper företag bedriva verksamhet på solenergi

De senaste tio åren har allt fler företag satsat på solenergi till sina fastigheter.

Att bedriva en hållbar verksamhet har de senaste åren växt fram till en grundförutsättning inom svenskt näringsliv och därför ställer allt fler företag högre hållbarhetskrav på entreprenörer, samarbetspartners och sina leverantörskedjor.

Idag har den tekniska utvecklingen inom grön energi kommit långt och kan implementeras med hög effektivitet i företagsvärlden. Men det kan krävas både stora investeringar och noggrann planering. Det är därför SBP finns – med trygghet och omtanke vill vi underlätta för er att lyckas med er gröna omställning och se till att ni frigör tid till att utveckla kärnverksamheten i symbios med era hållbarhetsmål.

Solceller på er fastighet - vad krävs?

Förnybar el är en investering i jorden, oss människor och framtida generationer. Men det är också ekonomiskt gynnsamt för företag. En solenergianläggning i Sverige producerar generellt mellan 800-1050 kWh per installerad kilowatt solpaneler, vilket resulterar i en bra affär både för miljön och bolagets resultaträkning. Dessutom ökar värdet på fastigheten och riskerna som medföljer ett volatilt elpris minskar markant.

Vi har flera olika erbjudanden för att förenkla er investering av solceller efter era behov. Det kan ni läsa mer om här.

Det är många faktorer som påverkar både beslutsunderlaget och den rätta dimensioneringen av en solenergianläggning till er verksamhet. Nedan listas några av huvudfaktorerna som påverkar produktionen från er fastighet.

Solar power factory

Området där fastigheten är belägen

Det är inte bara den generella solinstrålningen och dess infallsvinkel som påverkar produktionen på er ort, utan det handlar även om lokala väderförhållanden. Som exempel har Stockholmsregionen generellt fler soltimmar än Dalarna, trots att de båda områden i grunden har liknande basinstrålning. Dessutom skiljer antalet soltimmar inte mycket från bland annat solcellstäta Tyskland.

När solenergianläggningen dimensioneras bör hänsyn alltid tas till fastighetens omgivning. Det gäller bland annat skuggbilden från ventilationen på taket, hur närliggande fastigheter är belägna eller hur skuggningen från träd rör sig över området av den tilltänkta produktionen. Vidare så behövs hänsyn tas till systemets alla olika väderstreckoch dess lutning gentemot solens bana lokalt över året.

Teknikval till solcellsanläggningen

Teknikvalen är en huvudfråga som alltid bör beaktas när en produktionsanläggning ska uppföras. Produktionsanläggningens LCA, eller livscykelanalys, ligger åtminstone på 30 år och systemet kommer över tid utsättas för vind, regn, värmeutveckling, snölaster och andra väderfenomen. Därför är det viktigt för oss att omsorgsfullt välja rätt teknik åt er, som exempelvis montagesystem, baserat på varje unik förutsättning för er fastighet.

Vi på SBP arbetar alltid efter era önskemål, krav och förutsättningar. Utifrån det sker dimensionering och en investeringsrekommendation av anläggningen, med hänsyn taget till ovanstående punkter samt det förbrukningsmönster fastigheten har. Sedan levereras ett komplett investeringsunderlag där ni får en slutgiltig anläggning visualiserad i 3D på er fastighet tillsammans med en noggrann produktions- och förbrukningsberäkning utifrån era lokala förutsättningar.

 • Val av solpanel och verkningsgraden av solceller
  Idag ligger verkningsgrader för solcellsmoduler på mellan 20-23 procent. Kort förklarat innebär det andelen solenergi som solpanelen har kapacitet av att omvandla till förnyelsebar el för att användas i fastigheten.

  Energiproduktionen påverkas av panelens vinkel mot solen samt dess temperaturkoefficient. En noga utvald panel, i kombination med montagesystem, gör en stor skillnad på den totala produktionen från solenergianläggningen.
 • Montagesystem till solceller
  Montagesystemet påverkar instrålningsvinkeln från solen mot panelen och luftflödet för kylning av panelerna. Systemet väljs med omsorg efter fastighetens fysiska förutsättningar, verksamhetens förbrukningsmönster och beställarens önskemål på anläggningen.

  Valet av montagesystem påverkar på olika sätt, exempelvis om behovet ligger i att anläggningen ska sprida produktionen jämnare över dagen, om anläggningen ska maximera taknyttjandet eller sträva efter att uppnå högsta möjliga produktion.

  Montagesystemet är också centralt i lastfördelningen av solenergianläggningen på taket. En detaljerad förstudie tar hänsyn till olika väderslag och hur dessa påverkar långtidslast, korttidslast och semilång last på taket.
 • Effektförbättring och smarta funktioner
  Valet av växelriktare och dess system för effektförbättring påverkar också produktionen i anläggningen. I växelriktaren sker omvandlingen från likström till växelström och här optimeras även normalt effekten som erhålls från solenergianläggningen. Effektförbättring kan ske vid panelerna, vilket gör anläggningen mindre känslig mot skuggor som rör sig över taket. Det medför också att möjligheten finns att följa paneldegraderingen eller styra produktionen på enhetsnivå för en komplett kontroll över investeringen.

  Vi erbjuder även alltid digital övervakning av er anläggning enligt vårt SLA (Service Level Agreement). Det innebär att ni enkelt kan följa produktionen av er anläggning i realtid och får möjlighet att agera snabbt om systemet är i behov av service.

Dokumentation, garanti och övrig service

Det är era förutsättningar och funktionsönskemål somstyr teknikvalet på solenergianläggningen i kombination med vår erfarenhet och vi hjälper er hela vägen från förstudie till installerad anläggning. Dessutom kan det vara fördelaktigt att kunna förvalta egenproducerad el. Lösningen är energilagring och ni kan läsa mer om det här.

Vi sköter hela processen från projektering till implementation med löpande serviceavtal och dokumentation. Då livslängden inom solenergi skiljer sig så pass markant från annan teknik inom fastigheter så ökar också behovet av väl förberedd överlämningsdokumentation till er som kund. Detta i form av relationshandlingar, scheman, fabrikatsinstruktioner, drift- och underhåll, felsökningsrutiner, och mycket mer. Är ni dessutom i behov att ytterligare dokumentation som inte idag finns inom vårt omfattande dokumentationspaket så hjälper vi gärna till att addera det unikt just för er.

Då vi arbetar enbart med kvalitativa och globala tillverkare inom solenergi så kan ni känna er trygga att vi kvalitetsmässigt tagit hänsyn även till kommande 10-20 år. Samtidigt har vi kastat vi ett extra övervakande öga för att garantera att deras övriga hållbarhetsarbete följer våra värderingar och inköpspolicy.

I vårt helhetserbjudanden säkerställer vi alltid att produktion av solel blir helt smärtfritt för er som bolag. Vi integrerar digital mätning överanläggningen, som både ni och vi kan ta del av för att ständigt optimera driften. Dessutom erbjuder vi att ta fram certifikat, garantier, ta hand om bygglovsprocesser och söka gröna bidrag, med mera.

Just garantitiden är något att ta i beaktning när ni väljer att uppföra solceller på taket. Det skänker trygghet till att ni har en fullt fungerande anläggning till er själva, hyresgäster eller till framtida verksamheter.

Är ni kund hos oss genom vårt erbjudande ”Co-operation”, SaaS eller PPA så tar vi fullt ansvar för er anläggning under lång tid framöver och ni sparar tid för att helt kunna fokusera på er egen verksamhet. Vi har även andra erbjudanden som lämpar sig vid olika förutsättning och gör det enkelt att anpassa affären efter era behov: läs mer ingående om våra erbjudanden här.

Säkerhet i teknikval och installation

Att uppföra en produktionsanläggning integrerat som en del av er lokala verksamhet och fastighet är ett stort ansvar utifrån ett säkerhetsperspektiv. Flertalet internationella studier pekar på att bristen av kompetens inom både teknikval och installation medför bland annat en förhöjd brandrisk kring solenergi. Dessutom är det flertalet strömmar, frekvenser och känslig styrutrustning som behöver skyddas både på AC- och DC-sidan av en implementation. Vidare är många installationer även känsliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och behöver planeras med omsorg inför start av implementationen – detta ansvar är helt och hållet fastighetsägarens via byggherreansvaret.

Vi på SBP tar hänsyn till allt ovan och mycket mer när vi prioriterar våra projekt efter följande ordning i både teknikval och installation.

1.  Kvalitativ teknik med hög säkerhetsfunktionalitet
2.  En säker arbetsmiljö och installationsprocess
3.  Framtidssäkrade teknikval med långa garantitider
4.  Produktions- och lönsamhetsoptimering utifrån era avkastningskrav

Mer information

Kontakta oss för att veta mer

Är ni intresserade av att ta reda på potentialen för er verksamhet? Boka gärna ett 30 minuter videomöte med oss

Fler tjänster

Energilagring

Vill ni bli självförsörjande på grön energi i er verksamhet? Då behöver ni kunna lagra elen ni producerar på bästa möjliga sätt. Med hjälp av marknadsledande varumärken av energilager kan det bli verklighet.

Läs Mer
SBP consultation icon

Elbilsladdning

Det senaste året har antalet elbilar ökat med 60 procent på landets gator och det ser ut att fortsätta på samma väg en lång tid framöver. Genom vår enkla laddtjänst med debitering och integrerad laddbox kan vi täcka upp ett nytt behov.

Läs Mer
SBP consultation icon

Konsultation

Steget till en energineutral verksamhet var närmare än vad många av våra kunder inledningsvis trodde. Genom konsultation kan vi även hjälpa er att fatta rätt beslut kring hur just er verksamhet kan bedrivas med hjälp av grön teknik.

Läs Mer
SBP consultation icon

Framtidens teknik

Vi är på ständig jakt efter nya, innovativa lösningar inom Greentech. Vi följer med i utvecklingen av framtidens gröna teknik och ser till att erbjuda det bästa från marknaden utefter era behov. Är ni nyfikna på kommande teknik? Fråga oss

Läs Mer
SBP consultation icon