SBP-logo-white

ETT STEG NÄRMARE ER GRÖNA OMSTÄLLNING

Vi tar kontakt med er och ser hur vi kan hjälpa er att nå era mål utifrån era unika förutsättningar och ambitioner.

Tack så mycket! Vi hör av oss inom kort.
Något verkar vara fel och ditt meddelande har inte skickats. Vänligen försök igen.
Våra tjänster
SBP sun icon

Elbilsladdning - Laddstolpar till elbilar på er fastighet

Framtiden kräver elbilsladdning hos företag

Vi erbjuder en smart tjänsteteknologi med debitering för både privata och publika laddningsenheter. Genom vår specialframtagna Proptechlösning Chargeflow kan ni som företag eller fastighetsbolag möta framtidens elbilsladdning med trygghet.
Era anställda, hyresgäster eller besökare hanterar laddningen genom vår mobilapplikation, där vi tillhandahåller en debiteringslösning mot såväl kunder som till ert företag.

Tillsammans med vår tjänst väljer ni mellan traditionella laddenheter som alltid ingår eller tillval i form av stationer som drivs från egna, integrerade solceller.
Allt kan sammankopplas till er installerade solcellsanläggning från oss, samt energilagringlösning, så att ni med gott samvete kan ladda era fordon fullt ut  med solens kraft även på kvällen när solen gått ner. Behöver ni komplettera med lagring kan ni få
mer information om det här.

Vi tar fullt ansvar från behovsanalys, IT-tjänst, kvalitativ teknik, teknisk implementation till uppkoppling mot vår molnbaserade laddtjänst:

Besök gärna vår separata hemsida till Chargeflow för mer information.

Området där fastigheten är belägen

arrow down white
arrow up

Det är inte bara den generella solinstrålningen och dess infallsvinkel som påverkar produktionen på er ort, utan det handlar även om lokala väderförhållanden. Som exempel har Stockholmsregionen generellt fler soltimmar än Dalarna, trots att de båda områden i grunden har liknande basinstrålning. Dessutom skiljer antalet soltimmar inte mycket från bland annat solcellstäta Tyskland.

När solenergianläggningen dimensioneras bör hänsyn alltid tas till fastighetens omgivning. Det gäller bland annat skuggbilden från ventilationen på taket, hur närliggande fastigheter är belägna eller hur skuggningen från träd rör sig över området av den tilltänkta produktionen. Vidare så behövs hänsyn tas till systemets alla olika väderstreck och dess lutning gentemot solens bana lokalt över året.

TEKNIKVAL TILL SOLCELLSANLÄGGNINGEN

arrow uparrow down white

Teknikvalen är en huvudfråga som alltid bör beaktas när en produktionsanläggning ska uppföras. Produktionsanläggningens LCA, eller livscykelanalys, ligger åtminstone på 30 år och systemet kommer över tid utsättas för vind, regn, värmeutveckling, snölaster och andra väderfenomen. Därför är det viktigt för oss att omsorgsfullt välja rätt teknik åt er, som exempelvis montagesystem, baserat på varje unik förutsättning för er fastighet.

Vi på SBP arbetar alltid efter era önskemål, krav och förutsättningar. Utifrån det sker dimensionering och en investeringsrekommendation av anläggningen, med hänsyn taget till ovanstående punkter samt det förbrukningsmönster fastigheten har. Sedan levereras ett komplett investeringsunderlag där ni får en slutgiltig anläggning visualiserad i 3D på er fastighet tillsammans med en noggrann produktions- och förbrukningsberäkning utifrån era lokala förutsättningar.

 • Val av solpanel och verkningsgraden av solceller
  Idag ligger verkningsgrader för solcellsmoduler på mellan 20-23 procent. Kort förklarat innebär det andelen solenergi som solpanelen har kapacitet av att omvandla till förnyelsebar el för att användas i fastigheten.

  Energiproduktionen påverkas av panelens vinkel mot solen samt dess temperaturkoefficient. En noga utvald panel, i kombination med montagesystem, gör en stor skillnad på den totala produktionen från solenergianläggningen.
 • Montagesystem till solceller
  Montagesystemet påverkar instrålningsvinkeln från solen mot panelen och luftflödet för kylning av panelerna. Systemet väljs med omsorg efter fastighetens fysiska förutsättningar, verksamhetens förbrukningsmönster och beställarens önskemål på anläggningen.

  Valet av montagesystem påverkar på olika sätt, exempelvis om behovet ligger i att anläggningen ska sprida produktionen jämnare över dagen, om anläggningen ska maximera taknyttjandet eller sträva efter att uppnå högsta möjliga produktion.

  Montagesystemet är också centralt i lastfördelningen av solenergianläggningen på taket. En detaljerad förstudie tar hänsyn till olika väderslag och hur dessa påverkar långtidslast, korttidslast och semilång last på taket.
 • Effektförbättring och smarta funktioner
  Valet av växelriktare och dess system för effektförbättring påverkar också produktionen i anläggningen. I växelriktaren sker omvandlingen från likström till växelström och här optimeras även normalt effekten som erhålls från solenergianläggningen. Effektförbättring kan ske vid panelerna, vilket gör anläggningen mindre känslig mot skuggor som rör sig över taket. Det ger också möjligheten att följa paneldegraderingen eller styra produktionen på enhetsnivå för en komplett kontroll över investeringen.

  Vi erbjuder alltid digital övervakning av er anläggning enligt vårt SLA (Service Level Agreement). Det innebär att ni enkelt kan följa produktionen av er anläggning i realtid och får möjlighet att agera snabbt om systemet är i behov av service.

DOKUMENTATION, GARANTI OCH ÖVRIG SERVICE

arrow down white
arrow up

Det är era förutsättningar och funktionsönskemål som styr teknikvalet på solenergianläggningen i kombination med vår erfarenhet och vi hjälper er hela vägen från förstudie till installerad anläggning. Dessutom kan det vara fördelaktigt att kunna förvalta egenproducerad el. Lösningen är energilagring och ni kan läsa mer om det här.

Vi sköter hela processen från projektering till implementation med löpande serviceavtal och dokumentation. Då livslängden inom solenergi skiljer sig så pass markant från annan teknik inom fastigheter så ökar också behovet av väl förberedd överlämningsdokumentation till er som kund. Detta i form av relationshandlingar, scheman, fabrikatsinstruktioner, drift- och underhåll, felsökningsrutiner, och mycket mer. Är ni dessutom i behov av ytterligare dokumentation utöver vårt omfattande dokumentationspaket så hjälper vi gärna till att addera det unikt just för er.

Då vi enbart arbetar med kvalitativa och globala tillverkare inom solenergi så kan ni känna er trygga att vi kvalitetsmässigt tagit hänsyn även till kommande 10-20 år. Samtidigt kastar vi ett extra övervakande öga för att garantera att deras övriga hållbarhetsarbete följer våra värderingar och vår inköpspolicy.

I vårt helhetserbjudande säkerställer vi alltid att produktion av solel blir helt smärtfritt för er som bolag. Vi integrerar digital mätning överanläggningen, som både ni och vi kan ta del av för att ständigt optimera driften. Dessutom erbjuder vi att ta fram certifikat, garantier, ta hand om bygglovsprocesser och söka gröna bidrag, med mera.

Just garantitiden är något att ta i beaktning när ni väljer att uppföra solceller på taket. Faktumet att ni säkerställer drift över tid skänker trygghet till er som fastighetsägare, era hyresgäster eller framtida verksamheter.

Är ni kund hos oss genom vårt erbjudande ”Co-operation”, SaaS eller PPA så tar vi fullt ansvar för er anläggning under lång tid framöver och ni sparar tid för att helt kunna fokusera på er egen verksamhet. Vi har även andra erbjudanden som lämpar sig vid olika förutsättningar och gör det enkelt att anpassa affären efter era behov: läs mer ingående om våra erbjudanden här.

SÄKERHET I TEKNIKVAL OCH INSTALLATION

arrow down white
arrow up

Att integrera solenergiproduktion i er verksamhet och fastighet innebär ett stort ansvar utifrån ett säkerhetsperspektiv. Flertalet internationella studier pekar på att bristen av kompetens inom både teknikval och installation medför bland annat en förhöjd brandrisk kring solenergi. Dessutom är det flertalet strömmar, frekvenser och känslig styrutrustning som behöver skyddas både på AC- och DC-sidan av en implementation. Vidare är många installationer även känsliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och behöver planeras med omsorg inför start av implementationen – detta ansvar är helt och hållet fastighetsägarens via byggherreansvaret.

Vi på SBP tar hänsyn till allt ovan och mycket mer när vi prioriterar våra projekt efter följande ordning i både teknikval och installation.

1.  Kvalitativ teknik med hög säkerhetsfunktionalitet
2.  En säker arbetsmiljö och installationsprocess
3.  Framtidssäkrade teknikval med långa garantitider
4.  Produktions- och lönsamhetsoptimering utifrån era avkastningskrav

Mer information

SBPs solcellsinstallation till Atrium Ljungberg.

EN GRÖN INVESTERING SKA VARA ENKEL

Det här kan ni förvänta er av en investering med hjälp av SBP

Ställ om till hållbar el

och säkra upp inför framtidens krav

Genom högkvalitativ teknik och service i toppklass hjälper vi er att bygga en anläggning som ska kunna producera el till ert företag under decennier framåt.

Följ energiomställningen

och få ett starkare PR-värde

En hållbar investering stärker marknadsföringen, höjer värdet på fastigheten och bidrar till såväl era som landets hållbarhetsmål. Att välja SBP som leverantör innebär en kvalitetsgaranti som säkerställer ovanstående motiveringar.

Vi sköter allt åt er

i en helhetsleverans med extra allt

Från förstudie och behovsanalys till projektledning och installation. Vi sköter allt i rollen som helhetsleverantör. Dessutom ser vi till att ta hand om eventuellt bygglov, långa garantitider och underhåll av er anläggning
Vill du veta mer? Prata med oss!
Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss för att veta mer