Frågor & svar

Tack vare gedigen erfarenhet och bred kompetens inom vår organisation har vi svar på många av de frågor som ställs av företag kring gröna investeringar. Här samlar vi några ämnen som dyker upp i samtal med våra kunder.

Minst 30 år - men troligen mycket längre än så

Livslängden för solpanelernas produktionskapacitet är över 30 år. Den vanligaste garantitiden på solpaneler idag är mellan 10-25 år, och med effektgarantier för upp till 30 år. Vidare så har det i en skandinavisk studie framkommit att svenskt klimat ger betydligt lägre degradering i prestanda än vad panelen beräknas ha från fabrik. Det är ett skäl till att vara trygg med att en anläggning ska klara av att leverera hållbar energi under lång tid framöver även i nordisk kontext.

Hur länge kan solpaneler producera energi?

Kraven på hållbarhet för företag blir bara högre

Indikationer från både EU och den svenska regeringen är att allt tuffare krav kommer ställas på svenska företag för varje år. I sin tur kommer enskilda företag ställa högre krav på entreprenörer, leverantörer och samarbetspartners. Alla kommer då gå åt samma håll inom ramarna av de globala hållbarhetsmålen och därför finns risken att företag som ligger efter kommer gå miste om viktiga affärer i framtiden. Flertalet övergripande omvärldsfaktorer påverkar så som globala klimatmöten, taxonomin, EU green deal, agenda 2030, nationella hållbarhetsmål och mycket mer.
Hållbarhetskrav företag

Hur ser framtidens hållbarhetskrav ut för företag?

Ni kan välja när ni vill nyttja er hållbara energi

En solcellsanläggning kopplas direkt in till er fastighet genom elnätet och behöver således ingen lagringsenhet för att låta er verksamhet bedrivas med grön el. Däremot bedrivs er fastighet på hållbar el endast när solens energi fångas upp av panelerna, men med energilagring kan ni optimera förbrukningen på ett jämnare sätt och därmed minimera andelen köpt el. När panelerna producerar solenergi kan elen lagras och portioneras ut jämnt över dagen eller natten under tider som kräver mer energi.  
Energilagring

Vilka fördelar har energilagring tillsammans med solceller?

Det sänker elkostnader under decennier framåt

Dels handlar det om hållbarhetskraven som blir hårdare för varje år, dels den ekonomiska aspekten. I varje kalkyl presenterar vi den beräknade avkastningen som en solcellsanläggning skulle ge er årligen. Beroende på storleken av anläggning kan ni spara in på kostnaden för el från det vanliga elnätet – och producerar ni tillräckligt mycket kan ni dessutom sälja el på det lokala nätet. Kombinationen är extra affärsmässigt intressant med tanke på de successivt ökande elpriserna många analytiker spår framåt.

Våra erbjudanden

Vilka är de största fördelarna med att investera i solceller?

För oss är det viktigt att ni kan fatta beslut
baserat på rätt information

Därför vill vi lyfta vanliga frågor som uppkommer i samband med kundsamtal. På så sätt kan vi förhoppningsvis bidra till en underlättad process för er som bolag och göra resan mot en hållbar verksamhet lite kortare.
I ett så pass föränderligt område som grön teknik ser vi till att uppdatera frågeställningarna ofta så ni som kund kan vara trygga med att ni får rätt information i samband med era investeringar.