SBP-logo-white

ETT STEG NÄRMARE ER GRÖNA OMSTÄLLNING

Vi tar kontakt med er och ser hur vi kan hjälpa er att nå era mål utifrån era unika förutsättningar och ambitioner.

Tack så mycket! Vi hör av oss inom kort.
Något verkar vara fel och ditt meddelande har inte skickats. Vänligen försök igen.
Våra tjänster
SBP sun icon

Solcellsparker -Vi levererar fullskaliga lösningar till fastighetsägare

En investering i solcellsparker är en investering i samhället

Vi utför helhetsleveranser av solcellsparker till företag och fastighetsägare som är redo för att anskaffa sig en långsiktig energilösning. Det innebär att vi levererar nyckelfärdiga anläggningar och tar hand om hela processen från förstudie, projektledning och installation till driftsättning och service. Förutom solcellsparken erbjuder vi även annan teknik som kan komplettera er anläggning, såsom energilagring.

Vi har ett stort intresse för forskning och innovation, och strävar alltid efter att vara en hållbar affärspartner. Därför vill vi integrera forskningsprojekt i samband med våra solcellsparker, kring bland annat påverkan på omkringliggande vegetation och odlingsmöjligheter.

Vi köper även mark för att bygga och förvalta ett eget bestånd av solcellsparker. Då strävar vi efter ett ansvarfullt och omsorgsfullt ägande. Självklart integrerar vi även forskningsprojekt likt det beskrivet ovan.

Vi rekommenderar en yta på minst 1 hektar, men utöver det erbjuder vi självklart mindre markanläggningar som ska nyttjas till exempelvis ett företags verksamhet.

EN GRÖN INVESTERING SKA VARA ENKEL

Det här kan ni förvänta er av en investering med hjälp av SBP

Ställ om till hållbar el

och säkra upp inför framtidens krav

Genom högkvalitativ teknik och service i toppklass hjälper vi er att bygga en anläggning som ska kunna producera el till ert företag under decennier framåt.

Följ energiomställningen

och få ett starkare PR-värde

En hållbar investering stärker marknadsföringen, höjer värdet på fastigheten och bidrar till såväl era som landets hållbarhetsmål. Att välja SBP som leverantör innebär en kvalitetsgaranti som säkerställer ovanstående motiveringar.

Vi sköter allt åt er

i en helhetsleverans med extra allt

Från förstudie och behovsanalys till projektledning och installation. Vi sköter allt i rollen som helhetsleverantör. Dessutom ser vi till att ta hand om eventuellt bygglov, långa garantitider och underhåll av er anläggning
Vill du veta mer? Prata med oss!

Vad är viktigt att tänka på kring solcellsparker?

Vad är en solcellspark?

arrow down white
arrow up

Kort sammanfattat är det en storskalig solcellsanläggning som i vissa områden i världen har visat sig kunna hantera hela städers energiförbrukning. Grundsyftet är att solen är en förnybar källa som aldrig tar slut, till skillnad mot kol, olja och naturgas. Därför är storskaliga solcellsparker en avgörande del i landets gröna omställning.

Solcellsparker installeras på marknivå och kräver större markytor med god solinstrålning. Utifrån dessa kriterier finns det möjlighet för oss att räkna på en solcellspark och kan bidra med allt från förstudie, projektledning och installation till driftsättning och underhåll. Vi hjälper även till att utreda vilka bidrag ni kan ta del av.

Vilka lämpas för en solcellspark?

arrow uparrow down white

Elpriserna har skjutit upp till rekordnivåer och det är ingen hemlighet att grön teknik är den långsiktigt bästa lösningen för Sverige och enskilda aktörer under energikrisen. I dagsläget är det näringslivet som är drivande i den gröna omställningen och därmed en av de viktigaste källorna till att avlasta elnätet i landet.

De som lämpas bäst för en solcellspark har mark av lämplig storlek på fastigheten och har bra förutsättningar för god solinstrålning, kort och gott. För företag inom branscher som industri, logistik och jordbruk är det särskilt lämpligt då syftet av en installation kan ha en avgörande roll i att säkerställa drift såväl som att bedriva en hållbar verksamhet. Det skänker även en trygghet såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Vi sköter allting från förstudie till installation och implementering, och anpassar alltid erbjudandet efter era unika behov.

Varför ska man investera i en egen solcellspark?

arrow uparrow down white

Elpriserna har på senare år stigit till rekordnivåer och kommer fortsättningsvis hålla höga nivåer. Det innebär att företag och fastighetsägare upplever högre elpriser, särskilt längre söderut på grund av brister i landets elnät.

Solcellsparker hjälper till att avlasta elnätet och på sikt bidrar med lägre elprisnivåer. För er som företag får ni en hållbar elförbrukning och har därmed tagit ställning i var ni positionerar er i den gröna omställning gentemot era kunder och bland era branschkollegor.

Hur kan SBP bidra till en investering?

arrow uparrow down white

SBP är helhetsleverantör av grön teknik och levererar nyckelfärdiga anläggningar till företag, fastighetsägare och organisationer. Därför tar vi hand om hela processen från förstudie, projektledning och installation till att sätta anläggningen i drift och sköter om underhåll i många år framöver. Alltid med säkerhet och hållbarhet i fokus.

Finansiellt har vi olika erbjudanden med syfte att möjliggöra för fastighetsägare att lyckas med investeringen.

  • SBP Co-operation

    I vår populäraste affärsmodell tar vi inte bara helhetsansvaret i att uppföra solcellsparken - vi tar också kostnaderna initialt. På så sätt tar vi ett långsiktigt ekonomiskt och funktionellt ansvar för solcellsparken. Förutom att er ekonomi slipper belastas av investeringen och att ni upplever en finansiellt gynnsam affär har ni även möjlighet att uppnå fullt ägandeskap mot slutet av avtalstiden.
  • PPA, Power Purchase Agreement

    Denna affärsmodell har vuxit i popularitet under de senaste åren. Den bygger på att vi har helhetsansvar för uppförande av solcellsparken och sedan inleder vi ett långsiktigt samarbete där betalningen är produktionsbaserad.

Mer information

Kontakta oss för att veta mer