Helhetsleverans

Nyproduktion med ny energiproduktion

Att leverera en nyckelfärdig helhet till nyproduktioner kräver utöver branschkunskap och processer även ett starkt sinne för samordning, kommunikation och dokumentation. Läs mer om några av våra solenergiprojekt tillsammans med NCC.

NCC utsåg SBP till helhetsleverantör av solenergi till flertalet nyproduktionsprojekt efter en nationell utredning och upphandling.

Nya skolor är onekligen framtiden för samhället och att flertalet av dessa kommer driftas med solenergi från SBP känner vi oss onekligen stolta över. Utöver att leverera med branschkunskap och processtänk så ställer nyproduktionsprojekt höga krav på dokumentation och samordning/kommunikation med övriga partners under projektets gång. Att vi även innan projektstarten fick väldigt god feedback på vårt beräknings- och anbudsunderlag bådade då redan gott för ett lyckat gemensamt projekt.

Inom flertalet nyproduktionsprojekt finns det naturligtvis flertalet intressenter och kontakter vi interagerar med. Är ni intresserad av att få en personlig åsikt från någon av dessa? Kontakta oss närmare för referensnummer.

Summerat innehåller projektet

•3 st nyckelfärdiga solcellsanläggningar

•Teknikval anpassat efterbeställarens önskemål och krav

•Flertalet samordnings- och processmöten

•Realtidsuppkopplad visualiseringsskärm

EN ANNAN REFERENS

Stena fastigheters största solcellsanläggning

I samarbete med Stena Fastigheter har vi på SBP levererat ett helhetskoncept för en solcellsinstallation i Bredäng i Stockholm.

Till projektet