Helhetsleverans

SBP en del av Wåhlin Fastigheters hållbara stadsutveckling

Storslagen vy från Solnafastigheten Bellona, som nyligen slutförde totalrenovering och nybyggnation. Foto: Wåhlin Fastigheter.
SBP har återkommande levererat solcellsanläggningar till Wåhlin Fastigheter. I Ursvik utvecklas nu det hittills 16:e (!) projektet med helhetsleverans av solenergi.

Redan 2018 påbörjades samarbetet i att göra Wåhlin Fastigheters befintliga bestånd grönare. Sedan dess har samarbetet fortsatt och resulterat i att vi på SBP gjort helhetsleveranser av hela 16 solcellsanläggningar; en produktionstakt som betonar fastighetsbolagets ambition att vara i framkant i landetsgröna omställning.

Tolv av anläggningarna har byggts på befintliga byggnader och fyra på nyproduktioner. De senaste i ledet är i den nya stadsdelen Ursvik i Sundbyberg kommun, som är ett av landets största utbyggnadsprojekt.

Området har redan nu blivit populärt mycket tack vare sin intilliggande milslånga skog och sina väl genomtänkta möjligheter till idrott och motion. Det är därför naturligt att även hållbarhet står i centrum, något som Wåhlin Fastigheter identifierade tidigt i sin planering. Solcellsanläggningar valdes som en del av energikällan till de nya bostadshusen, som kommer att innefatta cirka 500 lägenheter.

Milstolpen: miljöcertifierar för första gången

Det senaste projektet i området handlar om en 220 kW stor anläggning, vilket motsvarar kapaciteten för att kunna driva cirka 80 lägenheter på solenergi varje år. Just den byggnaden, som är bolagets tredje etapp i området, har anpassats för att certifieras med Svanen. Ytterligare ett bevis på att Wåhlin Fastigheter gärna tänker hållbarhet ett steg längre i sin stadsutveckling.

Thomas Hörnfeldt är projektchef på Wåhlin Fastigheter, med nyproduktioner som primärt fokusområde, och har varit delaktig i tio av de projekt där SBP levererat anläggningar och varav fyra av dessa som huvudansvarig. Han beskriver arbeten i Ursvik som profilprojekt, särskilt ur miljösynpunkt.
– Det här är första gången vi har valt att gå hela vägen med att miljöcertifiera en byggnad och det blir verkligen ett kvitto för oss som företag. Det har blivit en hygienfaktor att satsa på hållbar energi och det har hänt mycket bara de senaste åren, nu är miljöfrågan på agendan vid varje projekt.

Vad har varit det bästa i samarbetet med SBP?
– Engagemanget. Det kanske är något man bara säger i andra sammanhang, men här stämmer det verkligen. Er projektledare Alexander Backström har varit väldigt engagerad och tar direktkontakt med våra entreprenörer i stället för att jag ska agera mellanhand. I min yrkesroll är det en otrolig trygghet. Även efter projekten så känner jag att man slipper tänka på det mer för Alexander har koll på läget.

”Wåhlin visar outtröttligt engagemang”

Även för SBP:s del upplevs samarbetet med Wåhlin Fastigheter som framgångsrikt. Alexander Backström har varit ansvarig projektledare för 15 av projekten från SBP:s håll och tycker att Wåhlin Fastigheters satsningar är ett starkt statement mitt i nationens gröna omställning.
–Att skapa fler hållbara hem är framtiden och det gör det extra roligt att Wåhlin Fastigheter har så höga ambitioner i att låta deras hyresgäster, som trots allt är privatpersoner, bo i gröna fastigheter, säger han och fortsätter:

– Vidare vill jag också ge en stor eloge till personalen hos Wåhlin Fastigheter, som alltid visar outtröttligt engagemang från start till mål tillsammans med oss. Det gör det så otroligt mycket lättare för mig som projektledare när samarbetet fungerar så väl!  

Fakta i korthet

  • Samarbetet påbörjades 2018
  • Hittills 16 solcellsanläggningar i varierad storlek
  • Samtliga projekt i Stockholmsområdet

EN ANNAN REFERENS

Nyproduktion med ny energiproduktion

Att leverera en nyckelfärdig helhet till nyproduktioner kräver utöver branschkunskap och processer även ett starkt sinne för samordning, kommunikation och dokumentation. Läs mer om några av våra solenergiprojekt tillsammans med NCC.

Till projektet