Helhetsleverans

Komplexitet på hög höjd

Helikopterlyft och specialanpassade montagesystem var några faktorer som gjorde installationen av solpanelerna till Nyfosas huvudkontor särskilt speciellt. Läs mer om projektet här.
SBP skötte helheten till Nyfosas huvudkontor och deras solcellsanläggning. Från lyft av teknik med helikopter, till speciellt tillverkat/installerat montagesystem till övrig solenergiteknik i en komplett helhetsleverans.

När Nyfosas huvudkontor skulle integreras med solenergi fick vi den konstruktions- och planeringsmässiga utmaningen som leverantör.

Då anläggningen på sin högsta punkt befinner sig på 45 meters höjd krävdes noggrann planering från lyft av material med helikopter, till extrasäkerhetstänk kring avlastningsytor och arbetsmiljö. Dessutom pga den vindutsatthet som uppstår på hög höjd beställdes specialtillverkat montagesystem med separat konstruktionsutlåtande för att stå emot vädrets krafter under lång tid.

Anläggningens produktion är vidare realtidsuppkopplad till fastighetens entré där alla besökare live kan hur mycket som produceras just nu, samt hur den samlade energin omvandlas till antal el-bilsfärder, belysning, tv-skärm och mycket mer. För Nyfosa var det viktigt att även ha ett utbildande inslag i samband med sin beställning.

Summerat innehåller projektet

•Höghöjdsinstallation (~45 m)

•Helikopterlyft

•Specialbeställt montagesystem

•Säkerhetsfunktioner och digitaliseringsteknik

EN ANNAN REFERENS

Bonnier Fastigheter bygger i Uppsala med hållbarhet i fokus

SBP bidrog med en solcellsanläggning på 256 kW effekt till den miljöcertifierade byggnaden Muninhuset

Till projektet