Helhetsleverans

Stena fastigheters största solcellsanläggning

Vi har levererat en solcellsanläggning åt Stena fastigheter med en produktionskapacitet på 165 000 kWh varje år. Läs mer om det här!
I samarbete med Stena Fastigheter har vi på SBP levererat ett helhetskoncept för en solcellsinstallation i Bredäng i Stockholm.

Stena Fastigheter gör nu flera insatser i att göra sitt fastighetsbestånd grönare. I Bredäng står nu ett projekt med solcellsanläggningar klart, som har en kapacitet på 165 000 kWh per år. Det innebär att boenden i cirka 80 lägenheter nu har egenproducerad grön el i sina hem.
– Det känns riktigt roligt att gå i mål med en anläggning som matchar deras miljövision, säger Marcus Wicén, Head of Sales Development.

Vår dialog med Stena Fastigheter har pågått under en längre tid. Vi utvecklade ett specialanpassat helhetskoncept som innefattade bland annat projektledning, teknikleverans, installation, löpande övervakning och support.


"Prioriterar kvalitet och långsiktighet"


Dessutom har vi inkluderat digital mätning av modulerna, stärkt anläggningen med ytterligare säkerhetsfunktioner och tagit fram en detaljerad systemlayout. Allt för att säkerställa en toppmodern anläggning som håller hög kvalitet på lång sikt.
– Jag tror att de valde att jobba med oss på grund av vårt sätt att se på affären i ett helhetsperspektiv. Det i kombination med teknikval som prioriterar kvalitet och långsiktighet, säger Marcus Wicén.

Stena själva beskriver deras insatser som en start på deras hållbara resa. Deras anläggningar har idag en total årlig kapacitet på 400 000 kWh egenproducerad solel och den siffran kommer bara att öka i framtiden.
– Det är ett spännande företag att jobba med, speciellt på sättet de väljer att jobbar ur en hållbarhetsaspekt både för miljön och i samhällsutvecklingen.

EN ANNAN REFERENS

Komplexitet på hög höjd

SBP skötte helheten till Nyfosas huvudkontor och deras solcellsanläggning. Från lyft av teknik med helikopter, till speciellt tillverkat/installerat montagesystem till övrig solenergiteknik i en komplett helhetsleverans.

Till projektet