SBP-logo-white

ETT STEG NÄRMARE ER GRÖNA OMSTÄLLNING

Vi tar kontakt med er och ser hur vi kan hjälpa er att nå era mål utifrån era unika förutsättningar och ambitioner.

Tack så mycket! Vi hör av oss inom kort.
Något verkar vara fel och ditt meddelande har inte skickats. Vänligen försök igen.
Frågor & svar

Vilken effekt har solpaneler?

Effekten kan variera med kvaliteten av panelerna. Foto: Creative Commons.

Solcellers effekt varierar stort och det är flera olika faktorer som spelar in hur väl en anläggning producerar. Här redogör vi närmare vad som spelar in.

Från fabrik talas det om verkningsgrader mellan 15-23 procent. Det innefattar hur mycket av solenergin som solpanelerna kan omvandla till energi. Däremot varierar den faktiska verkningsgraden i produceringen beroende på förutsättningarna.

Nedan följer vissa riktlinjer kring vilka faktorer vi arbetar kring, men för att veta säkert hur väl lämpad er fastighet är kan ni kontakta oss för en analys.

 • Hur fastigheten ser ut

  Generellt bör solpaneler installeras i söderläge för bästa resultat och då är det med stor fördel att fastighetens utformning tillgodoser möjligheterna att placera paneler i exakt rätt läge. Dessutom spelar lutningen av taket stor roll - ett låglutande eller platt tak ger generellt sett större anpassningsmöjligheter med hjälp av rätt montagesystem.
 • Hur omgivningen ser ut

  Är det flera högre byggnader eller höga träd alternativt skogspartier i området kan de skapa högre skuggningsgrad och därmed lägre effekt vid vissa tidpunkter under året. Dessutom måste lokala väderförhållanden tas i beaktning.
 • Förutsättningarna för el i byggnaden

  Vissa fastigheter är lämpligare än andra för att ta emot solenergi. Äldre system kan innebära lägre nyttjande, även om det är ovanligt.

Men självklart är detta inte det som ska fälla avgörandet i valet av att bygga en solcellsanläggning då det finns fler faktorer än dessa som utgör vilka förutsättningar ni har. Ni kan läsa mer ingående om solenergi på vår huvudsida om ämnet.

Vill ni göra en förfrågan till oss?

Kontakta oss

Vi ser fram emot att utreda hur er fastighet lämpar sig för grön energi.

Kort fakta om solceller

 • Majoriteten av solpanelerna kommer ursprungligen från Asien - men på senaste tiden har det blivit populärare med paneler tillverkade inom EU.
 • De första elnätsanslutna solpanelerna i Sverige installerades 1984 och producerar el än idag. Panelerna har däremot endast en 10% verkningsgrad.
 • Genom SBP får ni full övervakning via SLA och vårt styrsystem Chargeflow.

Funderar ni som företag på att investera i solceller?

LADDA NER VÅR INVESTERINGSGUIDE

Tack för att du tar del av vårt material!

Vi hoppas att det skänker nytta till ert framtida affärsbeslut.
Oj! Något fel inträffade - vänligen försök igen vid ett annat tillfälle.

Fler frågor & svar om grön teknik

Tillbaka till frågor & svar