Frågor & svar

Vilken effekt har solpaneler?

Effekten kan variera med kvaliteten av panelerna. Foto: Creative Commons.

Solcellers effekt varierar stort och det är flera olika faktorer som spelar in hur väl en anläggning producerar. Här redogör vi närmare vad som spelar in.

Från fabrik talas det om verkningsgrader mellan 15-23 procent. Det innefattar hur mycket av solenergin som solpanelerna kan omvandla till energi. Däremot varierar den faktiska verkningsgraden i produceringen beroende på förutsättningarna.

Nedan följer vissa riktlinjer kring vilka faktorer vi arbetar kring, men för att veta säkert hur väl lämpad er fastighet är kan ni kontakta oss för en analys.

  • Hur fastigheten ser ut

    Generellt bör solpaneler installeras i söderläge för bästa resultat och då är det med stor fördel att fastighetens utformning tillgodoser möjligheterna att placera paneler i exakt rätt läge. Dessutom spelar lutningen av taket stor roll - ett låglutande eller platt tak ger generellt sett större anpassningsmöjligheter med hjälp av rätt montagesystem.
  • Hur omgivningen ser ut

    Är det flera högre byggnader eller höga träd alternativt skogspartier i området kan de skapa högre skuggningsgrad och därmed lägre effekt vid vissa tidpunkter under året. Dessutom måste lokala väderförhållanden tas i beaktning.
  • Förutsättningarna för el i byggnaden

    Vissa fastigheter är lämpligare än andra för att ta emot solenergi. Äldre system kan innebära lägre nyttjande, även om det är ovanligt.

Men självklart är detta inte det som ska fälla avgörandet i valet av att bygga en solcellsanläggning då det finns fler faktorer än dessa som utgör vilka förutsättningar ni har. Ni kan läsa mer ingående om solenergi på vår huvudsida om ämnet.

Har ni fler frågor?

Ta gärna kontakt med oss eller någon av våra kollegor för svar på hur er verksamhet kan gynnas, baserat på era unika förutsättningar.

Fler frågor & svar om grön teknik

Tillbaka till frågor & svar