Frågor & svar

Vilken effekt har solpaneler?

Solcellers effekt varierar stort och det är flera olika faktorer som spelar in hur väl en anläggning producerar. Här redogör vi närmare vad som spelar in.

Från fabrik talas det om verkningsgrader mellan 15-23 procent. Det innefattar hur mycket av solenergin som solpanelerna kan omvandla till energi. Oftast har europeiskt tillverkade solpaneler högre effektkapacitet och därmed mer framtidssäkrade, men det kommer också till ett högre pris än bland annat Kinatillverkade paneler.

Men det är inte bara tillverkningen som avgör i vilken effekt solpaneler har. Nedan följer vissa riktlinjer kring vilka faktorer vi arbetar kring, men för att veta säkert hur väl lämpad er fastighet är kan ni kontakta oss för en analys.

  • Hur fastigheten ser ut

    Generellt bör solpaneler installeras i söderläge för bästa resultat och då är det med stor fördel att fastighetens utformning tillgodoser möjligheterna att placera paneler i exakt rätt läge. Dessutom spelar lutningen av taket stor roll - ett låglutande eller platt tak ger generellt sett större anpassningsmöjligheter med hjälp av rätt montagesystem.
  • Hur omgivningen ser ut

    Är det flera högre byggnader eller höga träd alternativt skogspartier i området kan de skapa högre skuggningsgrad och därmed lägre effekt vid vissa tidpunkter under året. Dessutom måste lokala väderförhållanden tas i beaktning.
  • Förutsättningarna för el i byggnaden

    Vissa fastigheter är lämpligare än andra för att ta emot solenergi. Äldre system kan innebära lägre nyttjande, även om det är ovanligt.

Men självklart är detta inte det som ska fälla avgörandet i valet av att bygga en solcellsanläggning då det finns fler faktorer än dessa som utgör vilka förutsättningar ni har. Ni kan läsa mer ingående om solenergi på vår huvudsida om ämnet.

Har ni fler frågor?

Kontakta oss för svar på hur er verksamhet kan gynnas, baserat på era unika förutsättningar.

Fler frågor & svar om grön teknik

Vad innebär PPA - Power Purchase Agreement - inom solceller?

Att hitta rätt avtalsform för en egen anläggning är något som kan underlätta för att nå era hållbarhetsmål. PPA har blivit ett allt mer populärt alternativ vid investering av en solcellsanläggning eller annan grön teknik.

Vad är taxonomin och varför är det viktigt för svenska företag?

EU:s taxonomi har varit en het fråga inom hållbara investeringar de senaste åren. Men vad innebär taxonomin och hur påverkar det er som företag?

Har SBP helhetsleverans av solcellsparker?

Det korta svaret är ett rungande ja. Vi levererar nyckelfärdiga solcellsparker - men vad är de stora skillnaderna mellan det och en större solcellsanläggning? Och vilka gynnas mest av en solcellspark? Det redogör vi för här!
Tillbaka till frågor & svar