Frågor & svar

Vad innebär PPA - Power Purchase Agreement - inom solceller?

Att hitta rätt avtalsform för en egen anläggning är något som kan underlätta för att nå era hållbarhetsmål. PPA har blivit ett allt mer populärt alternativ vid investering av en solcellsanläggning eller annan grön teknik.

Genom att vi står för hela investeringen av er solcellsanläggning så kan ni påskynda den hållbara övergången till grön energi. Då betalar ni årligen baserat på er produktion samtidigt om ni säkerställer driften i samarbete med oss - att era solpaneler producerar precis som de ska blir ett gemensamt intresse.

Vi har som ambition att vara er långsiktiga affärspartner och jobbar hårt för att efterleva våra kundlöften. Det gör också att vi alltid strävar att ha högsta möjliga kompetens inom bolaget och säkerställa att ni får största möjliga värde för er investering.

PPA har på senare tid blivit ett allt mer populärt val inom solenergi. Anledningen är att det skänker trygghet i affären och underlättar för att ta steget in i den hållbara världen, där trycket ökar mer för varje dag inom svenskt näringsliv.

Ett PPA-avtal hos oss innefattar bland annat:

  • Argument 1
  • Argument 2
  • Argument 3
  • Argument 4
  • Argument 5

Har ni fler frågor?

Kontakta oss för svar på hur er verksamhet kan gynnas, baserat på era unika förutsättningar.

Fler frågor & svar om grön teknik

Vad innebär PPA - Power Purchase Agreement - inom solceller?

Att hitta rätt avtalsform för en egen anläggning är något som kan underlätta för att nå era hållbarhetsmål. PPA har blivit ett allt mer populärt alternativ vid investering av en solcellsanläggning eller annan grön teknik.

Vad är taxonomin och varför är det viktigt för svenska företag?

EU:s taxonomi har varit en het fråga inom hållbara investeringar de senaste åren. Men vad innebär taxonomin och hur påverkar det er som företag?

Har SBP helhetsleverans av solcellsparker?

Det korta svaret är ett rungande ja. Vi levererar nyckelfärdiga solcellsparker - men vad är de stora skillnaderna mellan det och en större solcellsanläggning? Och vilka gynnas mest av en solcellspark? Det redogör vi för här!
Tillbaka till frågor & svar