Ni räknar bäst på era fördelar.

Ni räknar bäst på era fördelar.
13 januari, 2017

Era möjligheter

Vi har full förståelse för att en framgångsrik organisation hanteras utifrån rationella och ekonomiska beslutsunderlag. Det här är en självklarhet i vår affärsrekommendation där vi tydligt påvisar investeringens utfall utifrån ert nuläge.

Men en sak lämnar vi över till er att utvärdera.

Det är ni som bäst lyfter fram möjligheterna med att förstärka de mer emotionella varumärkesassociationerna kring värden som miljö, hållbarhet och ansvarsfullhet gentemot era intressentgrupper.

Nedan följer några av de marknadsvärdena som många organisationer ser som fördelar.

  Starkare varumärke

Att förknippas med hållbarhet och ansvar bidrar med all sannolikhet till starkare köpkraft, kundlojalitet och ökad goodwill över tid. Troligt är att framtidens kunder kommer kravställa ännu hårdare utifrån mer miljömässiga aspekter både inom “consumer goods” och “business-to-business”.

 Employeer branding

Medarbetarlojalitet och stolthet över att spendera största delen av sitt nuvarande liv hos en organisation som tar action i miljöfrågan skapar både kraft och minskar sannolikt personalomsättningen.

 Talent Management

Framtidens talanger kommer med största trolighet söka sig till arbetsplatser som utmanar och självförverkligar de egna och mer globala grundvärderingarna. Flertalet undersökningar påvisar att praktiska villkor mer ska ses som hygienfaktorer och det är essentiellt för framtidens arbetsgivare att bygga mer emotionella band till varje anställd.

 PR

En investering i t.ex. solenergi till ert tak, fasad och mark tillsammans med lagring för natten som skjuts ut till era laddningsstationer för el-bilar skulle sannolikt påvisa ett helhetsansvar inom er omställning. Vad skulle en artikel med värdeladdningen “hållbarhet” mot era intressenter vara värd?

  Lagar

De globala klimatmålen, regeringens agenda 2030, ett förnybart Sverige 2040, EU-direktiven kring hållbarhetsrapportering, den nya klimatlagen och de politiska partiernas ökade miljöengagemang kan alla antas i framtiden skapa subventioner som minskar affärsrisken för ansvarsfulla organisationer. Läs mer på regeringens sida kring arbetet med: “Sveriges miljömål”.

Vi tipsar gärna även om artikeln “The Comprehensive Business Case for Sustainability” i Harvard Business Review som på tydligt sätt summerar möjligheterna med att investera hållbart: The Comprehensive Business Case for Sustainability, 2016.

De här är några av de vanligaste anledningarna utöver att självfallet vara en bidragande och positiv kraft för framtidens ekosystem.

Vill du veta mer?

Läs mer om Vårt erbjudande eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig per mail eller telefon.

Får vi önska så kommer vi mer än gärna förbi under ett förutsättningslöst första möte där vi tillsammans med er kommer fram till relevanta prioriteringar inför nästa naturliga delsteg.

Alltid utifrån er organisation, era miljömål och er verklighet.

Kontakta oss 010-45 77 600