Därför finns vi.

Därför finns vi.
13 januari, 2017

Varför vi finns

Vi vill göra det enkelt att göra klimatsmarta och hållbara affärer.

Vi är övertygade om att alla organisationer vill göra omställningen mot ett mer klimatneutralt näringsliv balanserat med affärsnytta.

De företag vi träffar vill göra skillnad, men upplever ofta samma utmaningar.

 • Tidsbrist
 • Miljökompetens utanför egna kärnaffären
 • Säkerhetsställandet av leverantörsledet
 • Otydliga beslutsunderlag
 • Allt för tekniska offertpresentationer

Det är här vi kommer in.

Med vårt helhetskoncept sparar ni tid med en partner som hjälper er med miljömedvetna val utanför er kärnaffär.

Vi säkerhetsställer alla våra led utifrån hållbarhet och i vårt existensberättigande ligger grundvärderingen “Enkelhet”. Även fast tekniken bakom kan ha en avancerad uppsättning med tillhörande projekteringsfas, så överlåter ni den delen till oss. Ni tar del av tydliga kalkyler som presenteras med konkret affärsnytta.

Nästintill alla företag vi träffar ser behovet av framtidens klimatomställning. Trots det, så tycker vi det är värt att påminnas om och delar därför med oss av några klimattal nedan.

Kanske kan någon av dessa siffror lyftas upp i er organisation under lämpliga förhållanden?

Några klimattal från några olika organisationer:

 • Världen förbrukade 2016 naturresurser motsvarande 1,6 jordklot.
 • Sveriges utfall motsvarade 4,2 jordklot, upp från 3,7 2014.
 • Sverige hade med 4,2 lägst ranking tillsammans med USA och Kuwait.
 • Djurriket har minskat med 58% sedan 1970.
 • Förra året var det varmaste sedan 1880 för tredje året i rad.
 • Rekordlågt istäcke uppmättes i Arktis under 7 av 12 månader 2016.
 • Stigande världshav, sämre odlingsförhållanden och minskad vattentillgång tros uppstå.
 • Massflykt och effekter på ekonomier kan förväntas.
 • Världspopulationen spås öka med 33% fram till 2050.

Källor:

Vill du veta mer?

Läs mer om Vårt erbjudande eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig per mail eller telefon.

Får vi önska så kommer vi mer än gärna förbi under ett förutsättningslöst första möte där vi tillsammans med er kommer fram till relevanta prioriteringar inför nästa naturliga delsteg.

Alltid utifrån er organisation, era miljömål och er verklighet.

Kontakta oss 010-45 77 600