Välgörenhet

Våra engagemang

En hållbar verksamhet för oss handlar inte bara om miljö - utan även ett samhällsengagemang och stöttning till organisationer som agerar för en bättre värld.
Solar power europe
arrow up

SolarPower Europe

Den gröna omställningen är en internationell angelägenhet. Därför valde vi, som första svenska aktör, att engagera oss utanför vårt lands gränser och stödja kampen för en bättre värld.
Att driva miljöfrågan i Europa gör att flera länder går sida vid sida och tacklar den världsomfattande utmaning vi alla står inför.

Därför har vi valt att engagera oss i SolarPower Europe.

www.solarpowereurope.org
Svensk Solenergi logo
arrow up

Svensk Solenergi

En av de starkaste rösterna inom den svenska miljöfrågan är Svensk Solenergi. Med ett stort engagemang för att driva frågan om solenergi på både politiskt och publikt plan tar de debatten med krafttag och bidrar med att driva på den gröna omställningen i Sverige.

Vi är stolta medlemmar av Svensk Solenergi.

www.svensksolenergi.se
SOLVE
arrow up

Solve - Svensk solenergiforskning

För att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi skapades SOLVE, eller kompetenscentrum för svensk solenergiforskning. I sällskap med bland annat Uppsalas och Karlstads Universitet och RISE Research Institutes of Sweden vill vi vidareutveckla svensk solenergi till nya nivåer.

Därför har vi valt att bidra med våra kunskaper, kompetenser och resurser till SOLVE.

www.energimyndigheten.se
WWF logo
arrow up

Världsnaturfonden

Det arbete Världsnaturfonden gör och har gjort sedan 1961 är något som satt tonen för dagens omställning. Att ta ett ansvar för världen ur ett helhetsperspektiv är viktigt för att jorden ska vara en välmående plats för alla. Den gröna omställningen är så mycket mer än bara en energifråga.

Därför stödjer vi Världsnaturfondens arbete genom sponsring.

www.wwf.se
OV logo
arrow up

Handbollsskola för alla

Med ett starkt miljömässigt och socialt engagemang tar handbollsklubben OV Helsingborg ett ovanligt starkt ansvar.
Bland mycket annat ställer OV Helsingborg upp med läxläsning och aktiviteter för barn i socialt utsatta områden och tar kontakt med ungdomar direkt genom skolorna för att erbjuda träning såväl som gemenskap. Utöver detta engagerar de sig även i miljömässig hållbarhet.

Det är värderingar som vi på SBP delar.

www.ovbollochskola.se
Naturskyddsföreningen logo
arrow up

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har länge varit en kvalitetsstämpel inom natur- och miljöfrågor. Att skydda natur och djurliv har engagerat svenskar sedan 1909, och föreningens arbete är en av de stora drivkrafterna för hur den moderna miljölagstiftningen ser ut. Dessutom har det bidragit till ett medvetet konsumentansvar inom bland annat handelssektorn.

Därför har vi valt att bidra till Naturskyddsföreningens arbete.

www.naturskyddsforeningen.se

Söker ni sponsring? Hör av er till oss!

Varje år donerar vi tio procent av vår vinst till välgörenhet. Utöver detta engagerar vi oss i flertalet projekt inom miljö och social hållbarhet. Söker ni partnerskap för att uppnå era hållbara visioner är vi alltid intresserade av lyssna - vi söker ständigt efter nya möjligheter för att göra världen en bättre plats.

Kontakta oss