Nyheter

Nya regeringsförslag ska lyfta svensk solenergi

February 18, 2022
Foto: Creative Commons.
Foto: Creative Commons.
Två nya förslag ska underlätta för att kunna producera egen el från solceller. Regeringens ambition med förslagen är att utvecklingen kring svensk solenergi ska ske snabbare.

De senaste åren har intresset för solceller ökat explosionsartat och allt fler, privat såväl som företag, vill idag producera sin egen el. Nu har regeringen lämnat in två förslag som ska bidra till ytterligare ökningar för svensk produktion av solel, berättar Anders Ygeman (S) till Dagens Industri.
– För att nå målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 kommer mer elproduktion att behövas. Vi kommer att följa utvecklingen för att utvärdera vilken effekt de beslutade och kommande åtgärderna får för utbyggnadstakten för solceller. Sedan får vi se om ytterligare åtgärder behövs, säger Anders Ygeman till tidningen.

Det ena förslaget handlar om att underlätta kabeldragning mellan anslutande byggnader inom ett begränsat område. Det förenklar fördelningen av den producerade solenergin från en byggnad till en annan för konsumtion och även den elen ska då vara befriad från energiskatt, förklarar Ygeman.

Det andra förslaget är att ta bort kravet om att mikroproducenter av solenergi ska vara nettoanvändare. Det ska göra att man helt slipper betala elnätsavgifter för den egenproducerade elen.

Samtidigt föreslår centerpartiet i sin senaste budgetmotion att effektgränserna för egenproducerad hållbar el slopas helt.
– Det skulle bara kosta omkring 4 miljoner kronor om året i minskade skatteintäkter. Det skulle därmed vara ett utmärkt och kostnadseffektivt sätt att stimulera till ökad förnybar elproduktion, säger Annie Lööf till DI och fortsätter:

– Den här skatten håller tillbaka investeringar för många helt i onödan. Genom att den slopas så skulle både företag och även många kommuner lättare kunna utnyttja mycket mer av den stora potentialen för energiproduktion genom att installera solceller på taken på alltifrån logistikfastigheter till simhallar runt om i landet.

Förslagen handlar om att lättare nå målsättningen om 100 procent förnybar el i Sverige 2040. Kortsiktigt har föreningen Svensk Solenergi däremot en målsättning om tio procent andel förnybar el i det svenska elnätet - idag ligger andelen under en procent, som vi skrivit om i tidigare artikel.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter