Nyheter

"Absurt att betala skatt på egenproducerad el"

February 18, 2022
En solcellspark vid ett danskt företag. Foto: Johan Wessman/Creative Commons
En solcellspark vid ett danskt företag. Foto: Johan Wessman/Creative Commons
Utvecklingen av solenergi växer explosionsartat - men lagar och förordningar är inte lika snabba på bollen. Det menar Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, i en intervju med förre TV4-journalisten Jesper Börjesson.

Idag står solenergi för cirka 1 procent av den svenska elen. Det kan anses vara en liten andel, särskilt om jämförelsen med Tyskland dras - där står solenergi nämligen för tio procent. Däremot ser Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, att Sverige ska kunna nå samma procentandel solenergi inom de närmaste fem åren.
I en intervju av den förre Nyhetsmorgon-profilen Jesper Börjesson anser Anna Werner att svenska lagar och förordningar är mer för de gamla kraftslagen och sämre anpassade för hållbar energi.
– Vi är inte först på den här resan, det är politisk styrning och vilja. Det behövs uttalad tro på det här kraftslaget och där behövs också väldigt mycket regelförändringar, alltså lagar och föreskrifter, säger hon i intervjun.

"För varje morot du äter från din egen odling ska du betala skatt"

Idag behöver företag betala energiskatt på större anläggningar. Det är något som behöver slopas för att få en mer positiv utveckling inom hållbar energi i elnätet, menar Anna Werner.
– Om det är en stor anläggning så måste du betala energiskatt på den el som du själv producerar och använder. Det är ju inget problem så länge du inte använder din egen el, vilket du inte kan göra med de andra kraftslagen. Men när solkraften kommer in, då du faktiskt kan använda en stor del av elen själv, då blir det ju väldigt absurt att ha en sån skatt. Det är som att du odlar morötter och för varje morot som du äter från din egen odling ska du betala skatt.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter