Nyheter

Elbilsförsäljning gasar vidare - men laddplatser hackar efter

February 18, 2022
Elbilarna blir allt fler - den ännu finns få laddpunkter. Foto: Creative commons
Elbilarna blir allt fler - den ännu finns få laddpunkter. Foto: Creative commons
Antalet nya elbilar på landets gatorna fortsätter att fullkomligen rusa. Det gör däremot inte installationen av laddstolpar - en ny rapport visar att Sverige ligger en bit bakom EU:s rekommendationer om antalet laddpunkter.

Under förra året ökade antalet elbilar på svenska gator med 45 procent och uppskattningsvis kommer ytterligare 100.000 nya elbilar få svenska ägare under 2022. Med utvecklingen kräver publika laddpunkter - och där ligger Sverige efter. Det rapporterar di.se och hänvisar till siffror från branschorganisationerna Bil Sweden och European Automobile Manufacturers Association.

Enligt EU:s rekommendationer bör det finnas en publik laddpunkt per tio laddbara bilar, och ytterligare rekommendation är att det ska vara placerade var tionde mil längst större vägar. Idag har Sverige inte nått närmare än en laddpunkt per 20 laddbara bilar.
En bidragande orsak är att beslutande processer inte är i fas med det som krävs för att ställa om till gröna färdmedel, antyds i artikeln från DI.
– Anledningen till att vi hamnat efter beror inte på att det saknas offentlig finansiering, utan snarare på brister i de byråkratiska processerna, säger Mattias Bergman på Bil Sweden till DI.

Regering planerar släppa ny strategi

Dessutom lyfts problematiken upp att markägare höjer priserna längst motorvägarna till följd av målsättningen om en laddpunkt var tionde mil.
Däremot finns det goda ekonomiska möjligheter för företag att installera laddstolpar, bland annat genom investeringsstödet.

Idag arbetar både Trafikverket och riksdagen med att hitta lösningar som gör det enklare att utveckla landets publika laddinfrastruktur - både hos nätföretagen och bland landets kommuner och regioner. Inom kort ska regeringen dessutom presentera en elektrifieringsstrategi för att få bukt på utmaningarna.
– Vi har pågående utredningar för många olika infrastrukturer. I utredningarna undersöker vi och tittar på olika lösningar för att förenkla och göra det smidigare. Det vi i riksdagen framför allt kan göra är att titta närmare i miljöbalken, och även på hur vi kan samarbeta bättre nationellt med olika myndigheter, säger Monica Haider (S), ledamot i näringsutskottet, till DI.

Är ni intresserade av att erbjuda laddplatser till era anställda eller hyresgäster? Läs mer om vårt erbjudande av elbilsladdning för företag här.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter