Nyheter

Rapport från Energimyndigheten: teknikutveckling anledning till ökad solenergiproduktion

February 18, 2022
Foto: Black Rock Solar, Creative Commons.
Foto: Black Rock Solar, Creative Commons.
Elproduktionen från solceller ökade med 56 procent i jämförelse med föregående år. Det visar Energimyndigheten i den årliga rapporten Energiindikatorn.

Produktionen och nyttjandet av el producerad från solen fortsätter öka. Under 2020 fanns 1090 MW installerad solcellseffekt i Sverige, vilket är en ökning med 56 procent från 2019. Det visar Energiindikatorn, Energimyndighetens årliga rapport om utvecklingen inom landets energisystem.
Anledningen till den fortsatt positiva kurvan är bland annat att solceller blir allt billigare i kombination med högre teknisk kvalitet.

"Styrmedel som elcertifikatsystemet och solcellsstödet är en anledning tillökningen. Samtidigt har kostnadsminskningar och teknikutveckling för både vind- och solkraft bidragit till en ökad utbyggnad", går att läsa i Energimyndighetens rapport.

Jätteökning för laddbara fordon

Inom den totala elproduktionen tar förnybar elproduktion mer plats, med en 59,2 procent stor andel under 2019. Det är en höjning på drygt tre procentenheter i jämförelse med föregående år. Även vind- och vattenkraft står för en stor del av ökningen.

Den största ökningen går däremot att hitta inom fordonsindustrin. Antalet nyregistrerade fordon inom transportsektorn som drivs på el ökade med hela 80 procent (!) under 2020 i jämförelse med föregående år.

Rapporten i sin helhet kan ni ladda ner här.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter