Nyheter

Svenskar positiva till solceller - men upplever processen komplicerad

February 18, 2022
Anna Werner, vd på Svensk Solenergi. Foto: Jann Lipka.
Anna Werner, vd på Svensk Solenergi. Foto: Jann Lipka.
Svenskar ser uppenbara fördelar med att ha en solenergianläggning hemma. Däremot tycker över en tredjedel (!) att processen är för komplicerad. – Det är tråkigt, säger Anna Werner.

Det finns ett stort intresse att ha en solenergianläggning hemma. Det konstaterar organisationen Svensk Solenergi efter en undersökning. Nära hälften av de tillfrågade anser att de har ett eget ansvar i energiomställningen och hela 64 procent tror att solenergi kommer vara avgörande för landets framtida energiförsörjning.

Däremot svarar fler än var tredje personen att det är för krångligt att skaffa en anläggning till hemmet.
– Det är tråkigt att folk tror att det är komplicerat att köpa solceller, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi, i samband med undersökningen.

Undersökningen visar att det är processen i att skaffa solceller, inklusive att söka ekonomiskt stöd, som är boven i sammanhanget. Nu ska det underlätta genom ett nytt förslag inom regeringens budget.
– Det krångliga solcellsstödet är borta för privatpersoner nu och regeringen har istället föreslagit ett nytt grönt avdrag från årsskiftet. Dessutom - redan nu kan man använda det vanliga rotavdraget för installation av solceller, säger Anna Werner.

Hon ser det som en grundförutsättningar att villaägare behöver använda rotavdraget till att installera grön teknik i hemmet.
– En solcellsanläggning ger dig inte bara sänkta elkostnader, det kan även gynna det lokala företagandet och underlättar övergången till ett förnybart energisystem.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter