Nyheter

Solkraften i EU når rekordhöjder

February 18, 2022
Foto: Flickr, Creative commons.
Foto: Flickr, Creative commons.
Nästan 39 TwH el producerades från den europeiska solen i sommar. Det motsvarar tio procent av den totala energiförbrukningen i hela EU, vilket är en rekordnotering - men andelen kolkraft är fortfarande större än elkraft.

Solen stod för en tiondel av EU:s energiförbrukning under juni och juli. Det visas i en kartläggning där de 27 medlemsländerna i EU tillsammans genererade 39 TwH solel, vilket är rekordsiffror. Det är att jämföra med 28 TwH under motsvarande period 2018. Det skriver Reuters i en artikel och hänvisar till en rapport av klimatorganisationen Ember.

Nederländerna, Tyskland och Spanien är länderna i topp i rapporten. Både i Nederländerna och Tyskland kommer 17 procent av energiproduktionen från solel och majoriteten av EU-länderna står för enorma ökningar i jämförelse med 2018 års rapport.

En kollektiv ökning

De flesta länderna har individuellt sett slagit egna rekordnoteringar, framgår det i Embers rapport. Nederländernas och Spaniens solelsproduktion har fördubblats, men det är Ungern som tagit de största kliven med en fyrdubbling av andelen solel. De har gått från tre procent i 2018 till nära 12 procent 2021 och därmed har solkraft tagit över från kolkraft som den största energikällan. Även Estland har tagit kliv in i hållbar elproduktion, från att siffran stod nära noll i 2018 till att ha seglat upp till nära tio procent. Det enda landet som tagit ett noterbart kliv bakåt är Belgien, som redovisar en minskning av andelen solel med lite drygt en procent.

Sverige har inte redovisat statistik i tid för att kunna medverka i rapporten och Österrike exkluderades på grund av otillförlitlig data.

Positiva siffror - men måste bli ännu bättre

Däremot räcker inte ökningarna för att nå klimatmålen 2030. I dagsläget ökar solkraften i EU med 14 TwH per helår i snitt, vilket är en siffra som måste fördubblas till 30 TwH per år för att nå målsättningarna. Dessutom är kolkraften totalt sett fortfarande den ledande energikällan med 14 procent av elproduktionen i EU. Vad som talar för en snabb utveckling av solelen är prisfallet: på tio år har priset på solel gått från 381 amerikanska dollar per mWh i 2010 till så lågt som 57 dollar per mWh i 2020. Det är, enligt rapporten, halva priset av fossila bränslen från befintliga anläggningar i flera större EU-länder, som Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter