Nyheter

Skatt på egenproducerad el ändras: "Steg i rätt riktning"

February 18, 2022
Fastighetsägare sägs missgynnas av skattesystemet. Foto: Creative Commons.
Fastighetsägare sägs missgynnas av skattesystemet. Foto: Creative Commons.
Solcellsanläggningar som har en installerad toppeffekt under 500kW slipper skatt, meddelar Riksdagen. Organisationen Svensk Solenergi hyllar beslutet - men ser att skattesystemet kan hämma utbyggnaden av solkraft.

Under förra veckan klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om skatteundantag för egenproducerad el. Det handlar om anläggningar som har en toppeffekt på under 500 kW.
Organisationen Svensk Solenergi skriver på sin hemsida att det är "ett efterlängtat beslut för solenergibranschen."

– Det här ett litet steg i rätt riktning. Skatt på egenanvänd el är i praktiken en straffskatt på ett enda kraftslag, solkraft. Vi har tillsammans med andra tagit fram en rapport som visar att Sverige är relativt ensamma i Europa om skatten. Nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar vidare för att den ska bort helt, säger Anna Werner, VD Svensk Solenergi, på organisationens hemsida.

Den tidigare toppeffekten för att slippa skatt på el producerad från egna solcellsanläggningar låg på 255 kW. Men Svensk Solenergi ser en fortsatt problematik med skattesystemet och vill att det i framtiden ska slopas helt. I andra europeiska länder beskattas inte egenproducerad el och organisationen menar att det är främst svenska fastighetsägare som installerar flera mindre anläggningar som drabbas.

"Den som har många små anläggningar som tillsammans har en installerad toppeffekt över 500 kW kommer tyvärr fortsätta att vara skatteskyldig, men skatten är nedsatt till 0 öre per kWh (idag 0,6 öre per kWh). För vissa fastighetsägare kommer därför den tunga administrationen att fortsätta och samtidigt hämma utbyggnaden av solkraft, trots att denna skatt inte kommer ge staten ett öre", skriver Svensk Solenergi.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter