Nyheter

SBP tecknar ramavtal med Rikshem

December 22, 2022
Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Rikshem har höga ambitioner kring energieffektiviseringen inom hela deras bestånd. Därför ska SBP få uppdraget som helhetsleverantör av solenergi till fastighetsbolaget genom ett nyligen skrivet ramavtal.

”För oss är det viktigt att ta ett helhetsperspektiv och bidra till ett hållbart samhälle genom att spela en aktiv roll i stadsutvecklingen på de orter där vi verkar.” Så beskriver Rikshem sin syn på hållbar stadsutveckling.

Rikshem är ett av landets största privata fastighetsbolag och som ett led i sina höga hållbarhetsmål har de blickat mot solenergi som en del av lösningen.
– För Rikshem innefattar hållbarhet alla de tre perspektiven; miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Långsiktighet och hållbarhet är grunden i vår affär och vår affärsidé är att långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter, säger Elisabeth Schylander, hållbarhetschef på Rikshem och fortsätter:

– Vi strävar ständigt efter att minska vår energianvändning då det medför flera mervärden. Då det gäller vår elhandel så köper vi enbart förnybar el.                    


Därför har bolaget nu skrivit ramavtal med oss på SBP att utföra helhetsleveranser av solcellsanläggningar i hela landet.
– För oss på SBP blir det en kvalitetsstämpel att bli utvalda av Rikshem, som har högt ställda mål i sitt hållbarhetsarbete och energieffektivisering. Hela dialogen har präglats av framåtanda och hög ambitionsnivå när de har gjort sin gedigna utvärderingsprocess för en hållbar teknikleverantör. Jag är mycket glad över att vi fått uppdraget att bidra till deras hållbarhetsresa, säger Marcus Wicén, Head of Sales Development på SBP.

Enligt Elisabeth Schylander på Rikshem var det särskilt den övergripande kompetensen kring grön teknik, god projektuppbyggnad och starka referenser som gjorde att valet föll på SBP som helhetsleverantör av solenergi.
– Då Rikshem finns över hela Sverige var det en parameter att SBP kan stötta på samtliga våra orter. Utifrån vår bedömning kopplat kompetens, projektorganisation, kvalitet i genomförande samt hållbarhetsaspekter ansåg Rikshem att SPB var kvalificerade för tecknande av ramavtal. I den tillhörande anbudspresentationen framgick det även att SBP kunde erbjuda europeiska solcellspaneler vilket vi såg som väldigt positivt då dessa har en bättre klimatprestanda jämfört med standard, kinesiska paneler som är det vanligaste alternativet på marknaden idag. Kopplat till social hållbarhet i den egna verksamheten och leverantörskedjan framgick det att SPB arbetar med att granska leverantörer och tycker det är viktigt med tredjepartgranskning och att kunna uppvisa dokumentation kopplat till sociala aspekter, säger hon.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter