Nyheter

SBP medverkar i tidningen Svensk Fastighetsutveckling

March 21, 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
I tidningen Svensk Fastighetsutveckling pratar Rasmus Larsson, Head of Technical Development på SBP, om värdet av våra erbjudanden till företag, styrkan i att investera i solenergi - och vår senaste satsning inom digital övervakning och kontroll.

Inom hållbar energi och grön teknik finns många aspekter att ta hänsyn till i egenskap av helhetsleverantör. Därför intervjuades vår Head of Technical Development Rasmus Larsson om vår verksamhet, hur våra erbjudanden kan gynna företag - och att vi sedan en tid tillbaka har breddat portföljen med en digital tjänst, och som vi inom kort kommer skriva betydligt mer om.

Nu släpper Rasmus Larsson några ledtrådar i förväg om nya Chargeflow, vår egen mjukvara som både övervakar och styr solenergiproduktionen, anslutna energilager och laddinfrastruktur i fastigheter.
– Att kunna kontrollera och styra både produktion och last i form av bland annat laddning av elfordon är nyckeln till att använda resurserna på bästa sätt. Elbilarna laddas när fastigheten har lägre behov av el, eller styrs till bilarna då det finns överskott av solenergi i fastigheten. När överproduktion uppstår säljs el till nätet, eller laddar upp anslutna energilager, beroende på marknadspriser och kommande energibehov i fastigheten. Genom en högre självförsörjandegrad i fastigheten så hjälper man också till att avlasta det externa elnätet, berättar han bland annat i artikeln.

SBP:s olika affärsupplägg underlättar för företag att ta steget in i en hållbar utveckling och varje affär skräddarsys efter kundens behov och grundförutsättningar. Även det diskuteras i artikeln, där Rasmus Larsson förtydligar några fördelar för de företag som väljer att bedriva sin verksamhet på grön energi.
– Alla tänker kanske inte på att solenergi i Sverige redan idag är mycket lönsamt. Solenergi sänker driftskostnaden i fastigheten genom både besparingar och intäkter och våra kunder får ett positivt resultat från dag ett. Som fastighetsägare så bör man alltid ha med sig att en sänkning av driftskostnaderna också ökar värdet på fastigheten, vilket har betydelse gentemot investerare.

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet!

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter