Nyheter

SBP del av ny svensk solenergiforskning

February 18, 2022
Utveckling av grön teknik i Sverige har nu tagit fart. Foto: Creative Commons.
Utveckling av grön teknik i Sverige har nu tagit fart. Foto: Creative Commons.
Nu startar ett kompetenscentrum för solenergiforskning i Sverige, kallat SOLVE. Vi på SBP har skrivit en avsiktshandling för att vara en del av forskningsprojektet, som har en totalbudget på 130 miljoner kronor.

Energimyndigheten beviljade 36,5 miljoner kronor till Solforskningscentrum i Sverige, som även går under förkortningen SOLVE, strax innan julafton. Det är en del av de 130 miljoner kronor i totalbudget som ska driva forskningen framåt mellan 2022 och 2026.

Syftet med kompetenscentrumet är att, enligt en nyhet från organisationen Svensk Solenergi, "stärka samarbetet mellan näringsliv, offentliga sektorn och akademi för att tillgängliggöra kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem." På så sätt ska det bidra till de nationella hållbarhetsmålen och ha en roll i expansionen av solel för svenska företag.

"Vill bidra så mycket vi kan"

Några aktörer bakom SOLVE är Uppsala Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden AB, Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Karlstads universitet.

Vi på SBP har valt att vara delaktiga i projektet och därför skrivit en avsiktsförklaring med syfte att bland annat vidareutveckla och testa ny grön teknik.
– Att ta större kliv inom utvecklingen av solenergi ser vi som oerhört viktigt och ser det nya forskningscentrumet som en fundamental del i de nationella hållbarhetsmålen. Vi vill därför bidra så mycket vi kan utifrån våra kunskaper, resurser och kompetenser, säger Andreas Backström, VD på SBP.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter