Nyheter

Rehabiliteringscenter storsatsar på grön energi

September 20, 2023
Foto: SBP
Foto: SBP
Basta Nykvarn tar genom sin missbruksrehabilitering ett stort samhällsansvar. Det hållbarhetsengagemanget har i sin tur mynnat ut i ett globalt miljöengagemang, bland annat genom en solcellspark.

Det första man möts av när man svänger av vägen mot rehabiliteringsanläggningen Basta i Nykvarn är, sedan augusti i år, en solcellspark.
Markanläggningen inväntar nu endast inkopplingspunkt för att börja producera solenergi och Alexander Backström, ansvarig projektledare på SBP, förklarar att samarbetet har varit en nyckelfaktor för att projektet flutit på sedan projektstart i juni.
– De tog tidigt ansvar att förbereda ytan och göra området redo för att vi sedan kunde kliva in och påbörja arbetet med en teknisk helhetsleverans, säger han.

Basta som organisation har höga hållbarhetskrav och vill följa de globala klimatmålen inom ramarna av sin verksamhet. De driver en arbetsinriktad missbruksrehabilitering och har ramavtal med 150 kommuner och kriminalvården. De beskriver vården som socialt företagande, vilket bland annat innebär att Basta till stor del drivs av personer som själva genomfört rehabilitering på deras rehabiliteringscenter.

Eftersom det är markanläggningen som är det första besökare möts av har det varit viktigt att göra anläggningen estetiskt tilltalande och låta den följa markens naturliga mönster. Det i kombination med att ta hänsyn till naturens växtlighet och djurliv är det som särskiljer projektet från det annars vanligare takanläggningarna.
– Just att det är en aktör som ville göra en sådan här investering på grund av ett genuint hållbart intresse gör det extra imponerande. För mig som projektledare känns det här extra värdefullt av just de anledningarna och vill passa på att hylla Bastas vilja till att göra världen en bättre plats.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter