Nyheter

Möt några på SBP Operations

January 27, 2023
Nu när 2023 har inletts står vår projektavdelning SBP Operations inför att fortsätta arbeta hårt på att ständigt utveckla våra helhetsleveranser för att möta marknadens efterfrågan på solenergi, energilagring, elbilsladdning och annan grön teknik. Möt några av våra anställda som arbetar i delar av leveranskedjan från säljdialog till slutförd installation och driftsättning.

Navet i SBP:s Operations är Berenike Hanson, Chief Operations Officer. Hennes tidigare erfarenhet i avgörande projektledarroller inom rymdteknologin gör att hon säkerställer att SBP:s leveransstruktur bibehåller nivåer värdig positionen som premiumleverantör vilket SBP har i Greentech-branschen. Utöver det har hon även bedrivit högteknologiskt utvärderingsarbete inom försvarsbranschen.
När hon arbetade med rymdteknologi hade hon helhetsansvar som projektledare för att utveckla system till bland annat satelliter, månlandare och raketer.
– Jag tilltalas av att utveckla både vårt projektteam och vårt arbetssätt för att kunna kvalitetssäkra våra helhetsleveranser. Vi är inte ett sedvanligt solcellsbolag, utan ett greentechbolag och genom att välja den vägen har vi möjligheten att vara mer drivande inom utvecklingen av grön teknologi i Sverige och sedermera internationellt. Jag ser fram emot att vår produktportfölj expanderar och att bidra till ett hållbart samhälle genom att driva resan framåt mot att bli marknadsledande i Greentech-As-A-Service, säger Berenike Hanson.

Anne Lindgren arbetar med System Design & Engineering, en projekteringsroll vilket innebär att hon tar fram en komplett anläggning och struktur inför installationsstart. Liksom Berenike Hanson ser hon fram emot när framtidens teknikutveckling ger SBP möjlighet att bredda produktportföljen, särskilt tack vare hennes bakgrund som projektledare och verksamhetsstrateg inom mekatronisk produktutveckling. Men det är på SBP hennes civilingenjörsutbildning på KTH, med inriktning design & produktframtagning, kommer i stor användning då processen i stort består av att ta en beställning från idé till slutgiltig produkt.
– Det bästa med att arbeta på SBP är att vi som anställda ses som unika individer snarare än resurser och att värdeordet "omtanke" verkligen efterlevs. Vi har en väldigt positiv arbetskultur och vi har möjlighet att återspegla dessa hållbara värderingar på ett genuint sätt mot våra kunder som direkt bidrar till en bättre värld, säger Anne Lindgren.

En av de som sätter Anne Lindgrens arbete i verket är vår projektledare Linda Axwik. Efter studier som Medicinteknisk ingenjör samt en master i fysik på KTH arbetade hon i halvledarbranschen, vilket gör att hon har hög teknisk förståelse för leveransen ur ett helhetsperspektiv och är särskilt rustad för de tekniska utmaningarna i projekten.
Hon har som vana att projektleda tekniskt komplexa projekt till internationella kunder, samtidigt som att hon även privat lever högst miljömedvetet.
– Privat har jag alltid varit engagerad i hållbarhet och miljö. Att jag då hamnade i greentech-branschen skedde väldigt naturligt och att det blev just SBP finns det flera skäl för. Dels är det en genomtänkt leveransstruktur och dels ett helhetserbjudande som skänker våra kunder ett äkta värde. Samtidigt återspeglas de mjuka värden i hela verksamheten och då även mot våra kunder, där det största beviset är de tio procent av bolagsvinsten som går till välgörenhet varje år, säger Linda Axwik.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter