Nyheter

Möt några av oss på Sales och Operations

August 25, 2023
I takt med att vi på SBP växer så blir vi ännu starkare på kontoret. Under våren anslöt tre nya kollegor på säljavdelningen och projektavdelningen.

Glenn Fröwall, Account Advisor

Med 30 år inom försäljning har Glenn skaffat sig gedigen erfarenhet i yrket. Det är främst inom IT och distribution som han varit verksam, och innan SBP arbetade han 8 år med att sälja kassalösningar till skandinaviska storbolag.
– Det jag främst tar med mig från mina år inom försäljning är värdet av långsiktiga relationer och att skänka ett mervärde i form av förtroende, säger han.

 Det är med ett personligt engagemang för den gröna omställningen som han vill vara en bidragande faktor till att säkra energiförsörjningen för framtida generationer. Därför sökte han positionen som Account Advisor på SBP.
– Det var viktigt för mig att få arbeta med grön energi i ett helhetskoncept från ax till limpa snarare än att enbart sälja hårdvara. Att SBP dessutom växer på egna ben utan externa finansiärer, det gör SBP så intressant som bolag. Det är ett genuint engagemang för hållbarhet bland mina kollegor och det skapar en familjär stämning med mycket glädje och positivitet.

Josefine Pettersson, Project Design

Josefine har tagit en annorlunda väg in till den gröna energibranschen. Innan hon påbörjade studierna till installationselektriker och solenergitekniker var hon undersköterska.
– Att jobba inom vården är som bekant slitsamt och jag kände att jag ville bort. Jag är väldigt praktiskt lagd och hade en fascination för el generellt, men det blev mer tydligt att det var inom solenergi jag ville arbeta med, säger hon.

Däremot får hon stor nytta av sina erfarenheter från vården i både kundbemötandet och att hantera stressfyllda situationer, menar hon. Det i kombination med sammanlagt nära 3,5 års studier inom el och solenergi gör att hon har förmåga att ta sig an kunder och leveransen med omsorg och högkvalitet.
Men ännu är hon inte klar. Parallellt med positionen inom System Design på SBP så fortlöper ännu studierna inom solenergi och senare ska hon även fördjupa sig inom energilagring.
– I jämförelse med många av mina kurskamrater hade jag väldig tur med att få jobb inom projektavdelningen på ett så pass stabilt och seriöst bolag i branschen som SBP. Jag ser fram emot att fördjupa mig ytterligare även inom energilagring i takt med att både marknaden och tekniken utvecklas.

Lars Sjö, Account Advisor

Med 12 år inom B2B-försäljning har Lars erfarenhet av komplexa säljcykler och långsiktiga kundrelationer. Han kom senast från Next Level Group, med bland annat idrottsprofiler i sitt stall, men det var i synnerhet erfarenheten inom industrin där arbetet med försäljning av komplexa tjänstelösningar som gjorde rollen som Account Advisor på SBP särskilt relevant.
– Det är den typen av försäljning, som präglas av förtroende och långsiktighet, som tilltalar mig väldigt mycket. Grön energi ligger i tiden och på SBP har man tydligt byggt upp ett stabilt varumärke med starka referenskunder vilket för mig signalerar en organisatorisk trygghet, säger Lars.

Att arbeta inom grön energi är något som han håller högt och menar att det känns meningsfullt att gå till kontoret varje dag.
– Hela SBP genomsyras av framåtanda och lagkänsla bland mina kollegor. Det i kombination med hög kompetens och förmåga att hitta vägar framåt kan vi förmedla det vidare till våra kunder genom skräddarsydda lösningar som ger ett reellt värde på lång sikt.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter