Nyheter

Förslaget: krav på laddstolpar var 6:e mil

February 18, 2022
Foto: Creative Commons.
Foto: Creative Commons.
Politiker vill befästa elbilens roll på Europas gator. Därför vill EU satsa på hållbar körning för att uppnå utsläppsmålen till 2030 – genom att bygga laddstolpar varje sjätte mil i medlemsländer.

Det blir dyrt. Men är ekonomiskt i längden.
Så låter debatten mellan ja- och nej-sägarna till det senaste EU-förslaget, som ska uppmuntra invånare i medlemsländer till att köra fossilfritt. Förslaget innebär byggnation av laddstolpar där det max får vara 60 kilometer mellan varje laddningspunkt vid viktiga transportleder.

Målsättningen är att det ska finnas 3,5 miljoner laddningsstationer inom EU år 2030 och en kapacitet på minst en kilowatt per registrerad elbil. Men infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) uttalar sig i Bryssel med viss skepsis kring förslaget.
– Det viktiga är att vi bygger ut laddinfrastrukturen och det gör vi i Sverige i väldigt stor utsträckning. När det gäller hur tätt de ska stå så har vi sagt att det är viktigt att vi har ett regelverk som fungerar i alla länder. Det är en viss skillnad mellan att ha laddningsinfrastruktur i Berlin och längs E45-an i norra Sverige, konstaterar Eneroth. 

"Viktigt att länder tar initiativ"

Beslut i frågan kommer inte att ske allt för snart, men Eneroth vill se att medlemsländer ska agera på eget bevåg.
– Det kommer väl att ta kanske ytterligare ett halvår eller så, men jag tror också att det är oerhört viktigt att länderna inte väntar på EU-beslut utan själv tar initiativ och visar att det går att påskynda utbyggnaden.

EU ska ha minskat sina utsläpp med minst 55 procent till år 2030, som är en målsättning med smeknamnet "fit for 55". Det är i jämförelse med 1990 års nivåer och det ska tillämpas vid landtransporter, flyg och fartyg.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter