Nyheter

Grosvenor låter SKHLM drivas med grön energi

October 18, 2022
SKHLM Skärholmens Centrum. Foto: SBP
SKHLM Skärholmens Centrum. Foto: SBP
En 1230 paneler stor solcellsanläggning baserad på SBP:s affärspaketering Co-operation har levererats och nyligen slutförts på Skärholmens Centrum i Stockholm.

När Skärholmen Centrum invigdes av prins Bertil 1968 var det landets största förortscentrum. Sedan dess har shoppingcentret söder om Stockholm, även kallad SKHLM, fortsatt att ligga i framkant.

SBP fick i uppdrag av ägaren Grosvenor Group att leverera ett solenergisystem där valet av utrustning gjordes med omsorg, i synnerhet sätt till teknik med hög säkerhetsfunktionalitet.

Leveransen baseras på SBP-paketeringen Co-operation (läs mer om det här). Det innebär att vi på SBP tar den initiala investeringen och därmed både ekonomiskt och kvalitetsmässigt ansvar under hela avtalstiden. Det inkluderar även analys, drift och support för att säkerställa att anläggningen producerar det som utlovats.

Sedan oktober har anläggningen varit i gång och ger fina värden helt enligt beräkningar.
– Det är fantastiskt att Grosvenor Group som ägare av SKHLM väljer att driva fastigheten på solenergi. Som ett större köpcentrum i en större kommun kommer anläggningen ge ett signalvärde till andra fastighetsägare och driva på den gröna omställningen, säger Alexander Backström, projektledare på SBP.

De 1230 panelerna har en beräknad produktion på 387 000 kWh per år. Solcellspanelerna är monterade riktade öst och väst, vilket ger en bättre aerodynamik och därmed belastar taket mindre. Dessutom ger det aningen bättre spridning av energiproduktionen över dygnet.
– Vi och Grosvenor har i samförstånd valt ett system som skapar god produktion och samtidigt hålla ner egenlasten tillräckligt lågt. Ett lyckat projekt där vi kunde pricka av Grosvenors önskemål. Eftersom vi på SBP sedvanligt nog valt teknik med hög säkerhetsfunktionalitet känns det såklart extra bra när det trots allt är ett köpcentrum med många dagliga gäster.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter