Nyheter

Fyra jättar inom grön energi: "fossilfri elproduktion behöver växlas upp"

February 18, 2022
Genrebild. Foto: Creative Commons.
Genrebild. Foto: Creative Commons.
Den gröna elproduktionen måste leverera mer. Det skriver fyra av landets största energiorganisationer när de går ihop i en debattartikel i DN.

"Det är inte omöjligt att vi kommer behöva omkring 500 TWh el år 2050, jämfört med dagens 140 TWh". Det går att läsa i en artikel på DN debatt från igår.
Bakom debattartikeln står fyra branschföreträdare inom grön energi: Anna Werner, Svensk Solenergi, Johanna Lakso, Power Circle, Daniel Badman, Svensk Vindenergi och Björn Aronsson, Vätgas Sverige.

I artikeln påpekar de att det krävs en fyrfaldigande av elanvändningen de kommande 30 åren för att nå hållbarhetsmålen om ett fossilfritt Sverige år 2050. För att det ska uppnås måste regeringen göra ytterligare krafttag inom grön energi.

De välkomnar regeringens arbete med elektrifieringsstrategin, den nationella strategin som ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering. Senast oktober 2021 ska strategin, ledd av Energiminister Anders Ygeman, vara på plats.
De fyra branschorganisationerna påpekar däremot att de måste agera mer kraftfullt: Dagens elproduktion är hårt ansatt och det kan leda till att Sveriges oundvikligen blir fossilbränsleberoende. De menar fortsatt att "Sverige har mycket att vinna på att accelerera energi- och klimatomställningen för att bli ledande i utvecklingen av innovativa och konkurrenskraftiga tekniska lösningar".

Tryck här för att läsa debattartikeln i sin helhet.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter