Nyheter

FUCHS redo att driva industrin på solenergi

September 4, 2023
Foto: SBP
Foto: SBP
FUCHS Lubricants Sweden AB:s 500kW solcellsanläggning är nu färdigbyggd och inom kort redo att producera solel till verksamhetens produktion.

Inom kort kommer en 500kW stor solcellsanläggning att driftsättas. FUCHS svenska industribyggnad är, liksom de flesta inom tillverkningsindustrin, energislukande och det är något som det tyskgrundade, multiinternationella bolaget vill motverka.
– Dessutom är det mycket tydligt att de vill profilera sig mot grön energi och förnybarhet genom att jobba aktivt med att minska sin klimatpåverkan, hyllar Linda Axwik, ansvarig projektledare från SBP, bolagets engagemang.

Produktionsanläggningen i fråga är relativt nybyggd och är byggd med avsikt att installera solceller. Det underlättade med projektledningen, planeringen och inkopplingen att få såväl solceller som övrig teknik på plats. Därför fortlöpte projektet smidigt. En viktig del under projektets gång var att undvika störningsmoment på verksamheten under arbetets gång.
– Vi har haft en nära dialog med vår kontaktperson på Fuchs under hela arbetets gång. De har varit väldigt engagerade, tillmötesgående och behjälpliga under hela processen.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter