Nyheter

Från billigare till mer kraftfullt - nu skiftar tillverkarna fokus

February 18, 2022
Tillverkningskostnaderna har börjat nå sin gräns. Foto: Creative Commons.
Tillverkningskostnaderna har börjat nå sin gräns. Foto: Creative Commons.
Efter kraftigt sänkta priser på solceller har tillverkare svårt att pressa priserna mer. Lösningen? Optimera tekniken för mer kraftfulla moduler.

Det senaste decenniet har snittkostnaden för solpaneler sjunkit med cirka 90 procent. Det skriver näringslivstidningen Dagens PS i en artikel och hänvisar med data från Bloomberg. Tekniken såväl som produktionen har gått framåt i rasande takt för att möta dagens behov av hållbar energiproduktion.
Nu börjar tillverkarna få allt svårare att pressa priserna genom tillverkningsproceduren. Det gör att ännu högre krav ställs på att utveckla prestandan på solcellerna. Dessutom är energilagring nyckelkomponenten för att pressa kostnaderna i sin helhet.

"Mer kraftfulla och mycket effektiva moduler kommer att sänka kostnaderna i hela solprojektets värdekedja, vilket stöder våra utsikter för betydande sektorns tillväxt under det kommande decenniet", enligt en analytiker från Fitch Solutions i en forskningsrapport, skriver Dagens PS och hänvisar till Bloomberg.

Priserna pressas - men råvarupriset stiger

Under 2011 var priset på solpaneler 1,59 dollar per watt. Nu, tio år senare, ligger kostnaden på 0,20 dollar per watt. Anledningarna är bland annat större fabriker, automatisering, effektivisering av produktionsmetoder, lägre arbetskraftskostnader och mindre materialavfall. Samtidigt stiger råvarupriserna och det gör det svårt att spara inom produktionsledet.

Länge har maxkapaciteten för de flesta solceller legat på 400 watt. Sedan förra året har solceller med en kapacitet på 500 watt börjat ta sig in på marknaden och i år introducerades en modell på 700 watt. Mer elektricitet på samma yta ger mindre anläggningar och därmed sänks kostnader genom bland annat konstruktionen och marken det installeras på. Därmed finns det fortsatt intresse att pressa priserna och göra produktion av solenergi mer lättillgängligt.

– De första 20 åren på 2000-talet såg enorma prisreduktioner på modulpriser, men hastigheten på sänkningen började avta märkbart de senaste två åren. Lyckligtvis kommer ny teknik att skapa ytterligare minskningar av elkostnaderna, säger Xiaojing Sun, global solkraftsforskningschef på Wood Mackenzie Ltd, till Bloomberg.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter