Nyheter

Fåglar räddades vid SBP-projekt: "Vårt uppdrag för miljön innefattar djurliv"

September 6, 2022
Kollage av Johan Braunerhielm och solcellsanläggningen under arbete. Foto: SBP
Kollage av Johan Braunerhielm och solcellsanläggningen under arbete. Foto: SBP
Vid installationen av en solcellsanläggning stötte SBP på oväntat motstånd när en rödlistad art fåglar hade bosatt sig på taket. – För SBP handlar vårt uppdrag för miljön om att ta hänsyn till helheten, säger Johan Braunerhielm.

Vid installation av solcellsanläggningar hör det till vanligheterna att stöta på djurlivet i form av fågelbon på taken. I många fall, särskilt vid kustnära lägen, är det fiskmåsar som bygger bo på höga höjder.
Nyligen stötte Johan Braunerhielm, projektledare på SBP, på en sådan situation vid en solcellsinstallation på en kommersiell fastighet i Stockholmsområdet. I det fallet handlade det även om en rödlistad Silltrut med unge, vilket skapade en situation som krävdes ytterligare varsamhet.

– Fåglar som häckar kan bli aggressiva för att skydda boet och sina ungar. Så var det i det här fallet. För vår del är arbetsmiljön för våra installatörer lika viktig som att värna för den miljön vi verkar i. Man kan snarare se det som att vi inkräktar i deras hemvist.

Sammantaget är det av hänsyn till miljö och natur samt arbetsmiljö vid pågående projekt som åtgärder krävs för att varken djur eller människa kommer till skada. Med kundens godkännande tillkallades Fågelskyddsgruppen, ett företag som inte betraktar fåglar som skadedjur, för att flytta de olika häckningslokalerna. Silltruten kunde flyttas genom att handgripligen bära fågeln synligt så att dess föräldrar kunde vaka över flytten och försäkra sig om att ungen inte kom till skada.

– Flytten av fågelungarna gick i det här fallet väldigt smidigt, vi passade även på att ta bort boet då ungarna var tillräckligt stora och inga ägg ruvades på, säger Johan Braunerhielm och fortsätter:

– För oss på SBP handlar vårt uppdrag för miljön om så mycket mer än bara dra nytta av solens energi. Det handlar om omtanke, att ta hänsyn till helheten och det innefattar natur och djurliv. Därför väljer vi gärna i sådana situationer att lösa det så skonsamt som möjligt för såväl arbetet som fåglarna.

 

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter