Nyheter

Experten: "Vätgas är flaggskeppet i den gröna omställningen"

February 18, 2022
Bildkälla: Shutterstock/Alexander Kirch
Bildkälla: Shutterstock/Alexander Kirch
Nyckeln till en självständig elproduktion med solcellsanläggningar är energilagringen. Ankica Kovač på Zagrebs universitet menar att produktion av vätgas är en nyckelfaktor i den gröna omställningen.

Grön vätgas har de senaste få åren klivit upp högt på listan över nya metoder inom grön energi. Främst handlar det om att fasa ut naturgas, bland annat inom stålindustrin, och som drivmedel för fordon. Men dess användningsområde är även inom lagringen av energin från sol- och vindkraft.
Ankica Kovac, head of Power Engineering Laboratory på Zagrebs universitet i Kroatien, berättar i ett personporträtt av hållbarhetsmagasinet PV-Tech att sol- och vindenergi kommer kvarstå som framtidens energikälla men att produktionen av vätgas är nyckeln för den framtida omställningen.

– Enligt EU: s vätgasstrategi är energilagring nyckeln till en snabbare övergång till förnybara energikällor och särskilt grönt lagring av väte. Energiomställningen till förnybar energi behövs akut i stor skala på grund av hotet om klimatförändringar, och den kan påskyndas genom att förlita sig på massgrön väteproduktion, säger hon i intervjun.

I närtid förespår hon att vätgas främst kommer äntra marknaden genom stålindustrin, jordbruksindustrin, som uppvärmningsmetod i hushåll och som syntetiskt flygbränsle. Kroatien är en av EU-länderna i framkant när det gäller investeringar, då landets regering har bildat en kommission som ska ta fram en nationell strategi för grön vätgas.

– Grönt väte har potential att vara ett riktigt bra alternativ, särskilt eftersom det kan lagras i stora mängder under en lång tidsperiod, och därmed kan överbrygga säsongsvariationer i efterfrågan. Det tillåter också långväga transporter och energiintegrering utan att överbelasta elnätet. Men för att minska kostnaden för grönt väte och för optimeringsändamål behövs forskning, utveckling och innovation i hela värdekedjan. Under den första perioden från 2020 till 2024 är det strategiska målet att installera minst 6 GW elektrolysatorer i EU för att producera upp till en miljon ton grönt väte. Med tanke på den extrema nedgången i elektrolysatorpriserna uppskattas att grönt väte år 2030 kommer att vara konkurrenskraftigt och det är därför väte är flaggskeppet för energiomställningen.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter