Nyheter

EU satsar 117 miljarder på övergången till grön elproduktion

February 18, 2022
EU vill göra övergång till grön el smidigare. Foto: Pixabay
EU vill göra övergång till grön el smidigare. Foto: Pixabay
Flera regioner inom EU har ännu stora behov av kolkraftverk i sin elproduktion. Därför satsar EU nu 11,5 miljarder euro för att påskynda den hållbara övergången.

EU kom nyligen överens om att 11,5 miljarder euro, drygt 117 miljarder kronor, ska kunna ansökas om genom en grön fond för att underlätta omställningen till en mer hållbar elproduktion. Europeiska länder som ännu driver kolkraftverk för att klara elbehovet har rätt att ansöka om finansiering, skriver solenergitidningen PV Magazine.
Summan är avsedd för att gynna den privata sektorn i regioner som har hög sannolikhet att drabbas av konsekvenser, ekonomiska såväl som sociala, genom en övergång till grön elproduktion.

Ska leda till ytterligare investeringar

Förhoppningen är att den gröna fonden ska bidra till att medlemsländerna investerar mellan 25-30 miljarder euro i övergången mot grön energi.
Ännu måste EU få förslaget helt juridiskt bindande, vilket enligt tidningen kommer att ske "inom några veckor". De länder som har en BNP på mindre än 75 procent av det europeiska genomsnittet per capita kommer kunna ansöka om en större andel, närmare 25 procent, av bidraget. Länder med högre BNP har rätt att ansöka om 15 procent.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter