Nyheter

EU antar nödlag - ska accelerera omställningen under energikrisen

January 2, 2023
Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Till följd av elkrisen har nu EU:s energiministrar antagit en nödlagstiftning i förmån för solenergi som en lösning till höga elpriser.

För första gången har EU antagit en nödlagstiftning inom förnybar energi. Elkrisen har drabbat hela Europa, bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina, och därför har EU:s energiministrar nu svarat på de höga elpriserna.

Från och med januari får medlemsländer inom EU ta del av snabbare ledtider för leverans och installation av solceller genom att korta byråkratiska processer för solinstallationsprojekt. Ännu är det oklart hur Sverige tolkar direktivet, som skulle innebära att ledtiderna skulle kortas till en tidsfrist på tre månader.
– Vi uppmanar nätoperatörer att tänka kreativt och arbeta för att möjliggöra akut solenergiutveckling, kommenterar Dries Acke, Policy Director på SolarPower Europe, bland annat i ett pressmeddelande.

Specifikt ska ledtiderna kortas och tillämpas vid "konstgjorda strukturer". Vad det avser är det upp till varje enskilt land att avgöra. Vad som kan inkluderas inom benämning är industri- och industriområden samt transportinfrastruktur som carportar eller parkeringar, eller längst motorvägar och järnvägar.
– Energikrisen kräver en nödåtgärd. IEA menar att vi behöver minst 60 GW solenergi till nästa vinter för att kompensera för bristen på rysk gas. Denna nödreglering kommer att hjälpa oss att leverera den nödvändiga solelen för att hålla lamporna tända, säger Walburga Hemetsberger, vd på SolarPower Europe.

Förordningen förväntas träda i kraft redan i januari 2023 och ska gälla i 18 månader, enligt pressmeddelandet, och kan tillämpas till projekt som påbörjats innan juni 2024.

SolarPower Europe är den europeiska branschorganisationen inom förnybar energi. SBP var den första svenska aktören som engagerade sig internationellt genom medlemskap i organisationen

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter