Nyheter

En åttonde SBP-anläggning klar för Areim

April 2, 2024
Foto: SBP
Foto: SBP
I Rosersberg, norr om Stockholm, har det nyligen färdigställts en solcellsanläggning på en logistikfastighet. Det är den hittills åttonde SBP-installationen till fastighetsbolaget Areim.

Sammanlagt 784 kW solenergi har SBP installerat åt fastighetsbolaget Areim i Stockholm bara de senaste två åren. Dessa är fördelade på åtta stycken anläggningar, varav den senaste färdigställdes i mars i år.

Denna anläggning gjordes på en logistikfastighet i Rosersberg, inte långt från Arlanda, och ännu en gång var SBP:s projektledare Johan Braunerhielm ansvarig för att installationen skulle gå smidigt framåt.
– Areim arbetar aktivt med hållbarhet, inte bara syns tydligt sett till deras gröna investeringar utan även på affärsmässigheten och det fina samarbetet vi har haft sett över de åtta projekten vi har gjort tillsammans. För mig som projektledare värmer det extra när jag blev efterfrågad att leda även detta projekt framåt tillsammans med Areim, säger Johan.

Projektet färdigställdes efter tre veckor och inväntar nu besiktning innan den kan börja generera 113 000 kWh solenergi till verksamheten i fastigheten. Lisa Hult är Asset Manager på fastighetsbolaget och ser solenergi som en självklar del av deras höga hållbara ambitioner.
– Vi är en aktiv fondförvaltare och fastighetsägare och som kontinuerligt utvecklar vårt hållbarhetsarbete genom att investera i miljömässiga och sociala värden för att vara med och forma ett bättre samhälle som vi alla vill vara en del av. De samhällen vi är med och utvecklar och förvaltar är viktiga för oss. Vi definierar hållbarhet som det vi lämnar efter oss till kommande generationer. Det är så vi skapar bestående värden för våra intressenter, säger hon och fortsätter:

– SBP är en trygg samarbetspartner som tar projektet från start till mål. De hittar flexibla lösningar, tar hänsyn till hyresgästernas verksamhet och kommunicerar tydligt längs vägen.


Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter