Nyheter

Elskatten höjs - med nära 10 procent

December 12, 2023
Foto: eyegelb (iStock)
Foto: eyegelb (iStock)
Länge debatterades det om att den årliga indexeringen av elpriset skulle pausas på grund av det ekonomiska läget. Det infriades inte och istället kommer elskatten höjas med 3,6 öre per kWh exklusive moms vid årsskiftet.

Den årliga indexeringen av elskatten brukar följa inflationen, vilket har gett det osedvanligt högre höjningen inför nästa år. Då höjs nämligen elskatten för företag från 39,2 öre till 42,8 öre per kilowatt - en höjning på lite mindre än 10 procent.
– Det är onekligen en indexering som ligger högt över de nivåer som vi räknar med i en sundare marknad. Samtidigt är det något som visar på hur en investering i solenergi är något som lönar sig både idag och på sikt eftersom man undviker elskatt på egenproducerad solel, säger Andreas Backström, VD på SBP, och fortsätter:

– De senaste åren har man ofta pratat om spotpris kring de höga elpriserna, men då har det i den debatten varit lätt att missa att det även tillkommer både elskatt och andra avgifter i det summerade elpriset.

Tidigare indikerade regeringen att den årligt uppräknade energiskatten skulle pausas från 2023 års nivåer, vilket nu inte skett. Enligt Företagarna kommer det att påverka landets bolag negativt och är kritiska till höjningen.
− Vi bedömde att en pausad höjning skulle medföra ett lägre kostnadstryck för företag, kommenterade Patrick Krassén, Företagarnas skattepolitiska expert, bland annat i en artikel på deras hemsida.

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter