Nyheter

Hotellets elförbrukning skulle öka - då blickade Afa Fastigheter mot hållbart

September 19, 2022
Solceller på sedumtak är en gynnsam kombination. Foto: SBP
Solceller på sedumtak är en gynnsam kombination. Foto: SBP
Kylcentralen byggdes om i Afa Fastigheters hotellbyggnad. För att kompensera en högre elförbrukning byggde de, i samarbete med SBP, även en solcellsanläggning - som nu gör att hela byggnadens energiförbrukning minskat markant.

Hotellbyggnaden på Kungsholmen i Stockholm totalrenoverades 2009, bland annat med tillbyggnad av kontor på översta plan. Senast i raden av åtgärder som Afa Fastigheter genomfört är att bygga om kylcentralen och använda kylmaskiner med värmepumpar istället för fjärrkyla. I och med det får man också en högre elförbrukning som kalkylerad konsekvens.
Därför sökte sig Afa Fastigheter mot ytterligare en, ännu mer hållbar, lösning: Att installera solceller.
- Vi fokuserar alltid på hållbarhet och driftoptimering. Att vi installerade solceller här är för att det var en väldigt bra lösning för just den här fastigheten, både i och med installationen av kylmaskinerna, och dessutom som ett led i vårt hållbarhetsarbete, säger Jon Agerbjer, teknisk förvaltare på Afa Fastigheter.

SBP fick uppdraget att genomföra arbetet i en nyckelfärdig leverans. De installerade solceller har en potentiell produktion på cirka 110.000 kWh, vilket motsvarar förbrukningen för cirka 55 lägenheter.
- Det var väldigt smidigt att få allt i ett paket. Vi hade inga störningar eller klagomål från någon av våra hyresgäster under hela genomförandetiden. Dessutom skötte SBP allt från bygglovsansökan hela vägen till slutbesked. Även nu efter projektet så tycker jag att framförallt återkopplingen under hela projektet har varit över förväntan. SBP har varit väldigt lyhörda för vad vi vill och behöver, berättar Jon Agerbjer.

Anläggningen byggdes på sedumtak och enligt Marcus Wicén, Head of Sales Development på SBP, är det en faktor som gynnar valet av solceller ytterligare.
- Många av våra kunder är oroliga att sedumtaket ska ta skada av att installera solcellspaneler. Över åren har vi genomfört flertalet installationer på sedumtak och det är minst sagt kompatibelt, vilket även takleverantörerna har bekräftat inför projekten. Det har förklarats att viss skuggning innebär att olika biotoper uppstår på taket där växter som föredrar skugga blir mer frekventa under panelerna, förklarar han och fortsätter: 

- Afa Fastigheter är ett väldigt intressant bolag att samarbeta med. Dels då har de ett intressant bestånd och framför allt då de aktivt väljer att prioritera investeringar med ett starkt hållbarhetsfokus. Min tolkning är att de delar vår syn på kvalitet, både i teknikval och i projektleveransen.

Jon Agerbjer ser även att investeringen bidrar till något större än bara en bättre drift för fastigheten. Att kunna ta vara på sin egen el och vad för signaler de skickar till andra är något han är extra stolt över.
- Jobbar vi mot att minska belastningen på elnätet så blir det också enklare för elleverantören att använda sig av grön el. Så det handlar både om det stora och det lilla. Den här investeringen innebär att 20 procent av elförbrukningen nu täcks av solel och det känns väldigt kul. 

Fler nyheter om grön teknik

Tillbaka till Nyheter