Frågor & svar

Vilken avkastning ger solceller till mitt företag?

Solcellsanläggningar är stora investeringar. Men på lång sikt är det också gynnsamt ekonomiskt - troligtvis mycket mer än ni tror! Här redogör vi för hur solcellsanläggningens avkastning kan skapa en hållbar ekonomi i er verksamhet.

Har ni fler frågor?

Kontakta oss för svar på hur er verksamhet kan gynnas, baserat på era unika förutsättningar.

Fler frågor & svar om grön teknik

Vad innebär PPA - Power Purchase Agreement - inom solceller?

Att hitta rätt avtalsform för en egen anläggning är något som kan underlätta för att nå era hållbarhetsmål. PPA har blivit ett allt mer populärt alternativ vid investering av en solcellsanläggning eller annan grön teknik.

Vad är taxonomin och varför är det viktigt för svenska företag?

EU:s taxonomi har varit en het fråga inom hållbara investeringar de senaste åren. Men vad innebär taxonomin och hur påverkar det er som företag?

Har SBP helhetsleverans av solcellsparker?

Det korta svaret är ett rungande ja. Vi levererar nyckelfärdiga solcellsparker - men vad är de stora skillnaderna mellan det och en större solcellsanläggning? Och vilka gynnas mest av en solcellspark? Det redogör vi för här!
Tillbaka till frågor & svar