Här ställer vi en vanlig fråga om solceller

Det korta svaret

Den längre motivering skriver vi här för att lära våra kunder hur saker fungerar. Det ska motivera kunden till att ta steget in i affär och övertyga om att vi är skickliga nog för att vi kan, med trygghet, utföra arbete åt dem.